tisdag 30 april 2024

Värna det kustnära fisket

En fråga som uppmärksammas en del är hur det står till med fisken i östersjön. Vi kan läsa och se hur de stora trålarna fiskar ut i Bottenhavet så det tar slut på fisken och att våra kustfiskare inte kan bedriva sin verksamhet. Man dammsuger havet från all fisk som sedan görs till fiskmjöl för att ha som foder till fiskodlingar. 

Istället borde man använda fisken som finns i våra hav till mat för oss som bor här, eller förädlas och exporteras. Vi har sedan länge påtalat detta och vi i den nya majoriteten i regionen driver nu en politik för att främja det kustnära fisket. 

Men vad kan vi som region göra?

Bl.a. så kan vi vara pådrivande i frågan när vi träffar andra aktörer. Vi har utsett ett regionråd som ansvarig just för fiskefrågor och vi är aktivt med i olika nätverk, såväl internationella som nationella. 

Jag har även idag skrivit under ett remissvar som skickas till Hav och vattenmyndigheten där vi påtalar att vi inte vill att man inte tar bort riksintresset för kustfisket för våra mindre hamnar i länet, Bönan, Engesberg, Ljusne, Saltharsfjärden, Skärså och Stocka. 

Vi har även kontakt med våra kustfiskare som lobbar för detta och det arbetet behöver intensifieras. 

Vi måste även göra det vi kan för att stoppa trålningen utanför vår kust som dammsuger upp all fisk. Vi måste stötta våra lokala fiskare såväl politiskt som kommersiellt(d.v.s. uppmuntra och själva köpa fisk från våra fiskare)

Politik handlar om att göra skillnad och just i fiskefrågan så har det inte gjorts så mycket från regionens sida tidigare, men nu med oss moderater så prioriteras detta. 

Sedan får vi se om vi lyckas rädda vårt kustnära fiske, men gör vi inget så vet vi att det snart inte finns kvar längre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar