fredag 28 juni 2024

Almedalen över för detta år

 Då är Almedalen över för detta år. Det är en världsunik tillställning som inte finns någon annan stans i världen. Här möts politiker, företagare, myndigheter, civilsamhället och bara intresserade människor för att prata och utbyta tankar och idéer. Tidigare var det mer intensivt och större men det har utvecklats till men de senaste åren så har det blivit under en kortare tid och mindre omfattning.

I år var jag där för att lyfta det som görs i Gävleborg och ta till mig ny kunskap och knyta nya kontakter. Mycket av detta görs såklart under hela året men att så många samlas under några dagar i Visby gör att dessa saker kan göras mer effektivt. 

Jag deltog bl.a. på ett seminarium kring flexibiliteten kring vårt elsystem. Det var Statskraft som anordnade seminariet och man bjöd in mig från Gävleborg för att kort prata om det som händer hos oss kring industrisatsningar och de behov som finns med mer effekt hos oss. 

Alla pratar om det som händer i norra Sverige med industrietableringar men det vi har varit dåliga på från Gävleborg är att visa på att det händer nu hos oss. D.v.s. det man önskar ska hända i norr händer och har redan hänt här. Som exempel lyfter jag fram att Ovako i Hofors är först i världen med att värma sitt stål med fossilfri vätgas. 

Att vi sedan redan har tappat tusentals jobb i företag som inte kan etablera sig i länet hos oss för att det inte finns effekt i elnätet är inte heller något som vi pratar så ofta om. 

Till detta är vi kanske ett av de län där det planeras för mest vindkraft för att öka på den fossilfria elproduktionen, men för att inte fastna i olika energislag så är det också viktigt att vi även lyfter fram de satsningar som görs för de små kärnkraftverken d.v.s. SMR:er som planeras i vår region. Allt detta behöver vi lyfta fram mer och visa för de nationella aktörerna, detta i syfte att de investeringar som ska göras för att öka elproduktion och distribution behövs nu och här.

Vill man göra detta då är Almedalen perfekt ställe att vara på, där är de olika aktörerna och man ges möjlighet att lyfta våra saker och det vi vill se. 

Men jag fick även möjligheten att möta olika aktörer kring framtidens utbyggnad av sjukhus, vilket vi och alla andra regioner håller på med. Fick ge min bild av det som händer och behöver hända samtidigt fick jag goda exempel från andra håll som vi bör titta på.

Sedan blev det även möjlighet att prata kort om vår utredning kring Primärvården som det finns en stor nyfikenhet. Man är imponerad av vårt mod att göra en sådan utredning som faktiskt visar på varför det skiljer i effektivitet inom vården och vad man kan göra åt det. 

Man träffar även andra aktörer i enskilda samtal. Det kan ske i ett inbokat möte eller i samband med de seminarier man går på för att lyssna. För min del handlade det om företag inom vårdbranschen men även energisektorn denna gång.

Sist men inte minst så är det kanske de spontana mötena som uppstår som ger mest oväntade resultat. Exempel så pratade jag med Coca-Colas svenska VD kring arbetet med att främja hälsan hos våra ungdomar. Fick möjlighet att berätta kort om våra satsningar och de berättade om vad de gör för att minska sockerkonsumtionen.

Men nu är man tillbaks igen hemma och det blir några dagar till med jobb innan det blir dags med lite semester.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar