söndag 13 februari 2011

En vanlig dag på ortopedavdelningen

I gårdagens GD beskrivs arbetet på ortopedavdelningen på Gävle sjukhus en vanlig dag. Artikeln visar vilken stress personalen måste hantera och även denna dag när journalisterna är där är det överbeläggningar och patienter ligger i korridoren. Många av de patienter som vårdas på avdelningen är äldre patienter som borde tas om hand av kommunerna, men vissa kommuner har valt att dra ned på dessa platser och då blir de utskrivningsklara patienterna kvar på avdelningarna.

För ett år sedan presenterade vi moderater en åtgärdslista för att komma tillrätta med dessa överbeläggningar. Bl.a. föreslog vi att landstinget inrättar mellanvårdsplatser på sjukhuset som avlastar avdelningarna genom att ta hand om de utskrivningsklara patienterna. Räcker inte detta så måste man överväga att utöka antalet vårdplatser. Nu har ledningen kommit fram till att det kan behövas fler vårdplatser, vilket är bra men detta kommer man genomföra samtidigt som man ska minska på bemanningen på avdelningarna. Den ekvationen har jag svårt att få ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar