onsdag 23 februari 2011

Intressant jämförelser mellan Gävles hälsocentraler

En viktig del i vårdvalet är att kunna välja den hälsocentral man vill tillhöra och vilken läkare man vill ha som familjeläkare. När man ska göra dessa val är det många faktorer som spelar in. Den viktigaste är den egna upplevelsen och om man känner förtroende, även ens släktingar och bekantas upplevelser spelar in. Det är även viktigt att det finns opartiska jämförelser som sammanställs på ett bra sätt. I dagens Arbetarblad kan vi läsa om utfallet av den årliga patientenkäten. Med hjälp av denna enkät och en bra sammanställning av media kan man själv jämföra och eventuellt byta central om man känner att någon annan. Jag kan läsa att den hälsocentral som jag tillhör får bra betyg vilken stämmer överens med min egen uppfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar