lördag 12 februari 2011

Heldagsträff med länets moderater

Idag träffades länets moderater för att diskutera aktuella frågor för länet, bl.a. den nya kollektivtrafiklagen och hur vi ska se på en ny eventuell storregion. Vi har en stor samsyn när det gäller den nya kollektivtrafiklagen och den myndighet som nu ska bildas. Tack vare den nya lagen ges nya möjligheter att integrera kollektivtrafiken i det regionala utvecklingsarbetet vilket är oerhört viktig för länet.

När det gäller en eventuell regionbildning finns inte riktig samma samsyn i alla detaljer. Vissa är mer entusiastiska än andra och det är många olika aspekter som ska tas med i resonemanget. Vi var överens om att vi ska vara aktiva i detta arbete och alltid ha med oss medborgarnyttan och ett underifrånperspektiv, vilket tyvärr saknas hos många på vänsterkanten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar