tisdag 8 februari 2011

Ny kollektivtrafiklag ger nya möjligheter för Gävleborg.

Arbetet med den nya kollektivtrafikmyndigheten fortsätter. Regeringen har beslutat om en ny kollektrivtrafiklag som ska börja gälla fr.o.m. 1/1 2012. Att regeringen beslutar om hur detta ska fungera irriterar så klart länet sossar. Man har svårt att förstå tanken med den nya lagen och vilka nya möjligheter den ger oss. Man vill gärna fortsätta med sitt planekonomiska system där politiken bestämmer vart och när bussen ska gå. Tanken är att en ny myndighet ska inrättas, antingen hos landstinget eller hos Region Gävleborg. Denna myndighet ska samordna all kollektivtrafik i länet och till angränsande län. Samtidigt öppnas möjligheten för andra aktörer att köra kollektivtrafik kommersiellt, vilket idag är starkt begränsat. Byten mellan olika trafikslag och olika aktörer ska underlättas genom den förbättrade samordningen. Huvudmålsättningen med den nya lagen är att integrera all kollekttrafik med det regionala/kommunala utvecklingsarbetet i länet och dubblera antalet resor med kollektivtrafiken.

Frågan som diskuteras mest just nu är vem som ska vara denna nya myndighet, ska landstinget ensamt eller kommunerna och landstinget tillsammans i regionen ha denna funktion. Det är intressant med länets sossar är att de alltid börjar med att diskutera organisation före innehåll. Det viktiga för länets invånare är hur denna nya lag kan skapa nya möjligheter för länsinvånarna, inte vem som är formell myndighet. Efter en sådan diskussion kan man börja börja resonera om vem som bäst kan uppfylla Gävleborgarnas behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar