torsdag 10 februari 2011

Vad är kvalité inom sjukvården?

Kvalité kan vara olika för olika människor. För många är kvalité att man blir frisk när man är sjuk. Men kvalité inom sjukvården kan vara så mycket mer. Kvalité är när man bemöts på ett respektfullt och bra sätt. Kvalité kan även vara statistik som visar låg risk för komplikationer. För vissa är kvalité när man känner sig trygg i att man får vård när man behöver det, alltså kvalité uppstår inte bara i mötet mellan patienten och professionen utan den uppstår innan behovet av sjukvård finns. För att få en sjukvård av hög kvalité krävs det att vi tar reda på vad kvalité är för Gävleborgarna. Svensk sjukvård har hög kvalité i en internationell jämförelse, men vi får aldrig luta oss tillbaka och vara nöjda dessutom måste vi bredda begreppet kvalité för att människor ska känna förtroende för sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar