måndag 16 januari 2012

Trivselkväll med Strokeföreningen

Idag har jag träffat strokeföreningen för att höra hur de upplever lanstingets vård och rehabilitering. Jag har tidigare fått indikationer på att det finns vissa brister i rehabiliteringen för dessa patienter. Den information som jag tidigare har fått bekräftas nu av strokeföreningen vilket är mycket allvarligt. Det finns begränsningar i antal besök hos sjukgymnast och möjligheten till intensivrehabilitering är begränsad nu när man inte tillåter intensivrehab utan för länet. Mycket av den rehabiltering som görs bygger på att patienten själv tar initiativ och är motiverad att träna samt stora insatser av anhörigvårdare. Strokeföreningen gör mycket bra insatser när de bedriver olika typer av aktiviteter med såväl rehabträning som sociala aktiveter. Vi pratade även om vikten av anhörigstöd och Villa Milbo i Gävle som tyvärr är hotad.

Det akuta omhändertagandet på våra sjukhus fungerar bra när man väl kommer till strokenheten. Den första rehabiliteringen som bedrivs på sjukhus som sätts in snabbt och fungerar bra. Däremot finns det mer arbete att göra när det gäller hur snabbt man kommer till strokeenhet och antalet platser på dessa enheter, allt för många strokepatienter i länet får inte vård på strokenhet.

Kvällen avslutades med att jag fick möjligheten att vara med på trivselkväll där över 80medlemmar hade kommit till Tullbomsgården där det bjöds på musik och kaffe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar