tisdag 10 januari 2012

Desperata omorganisationer löser inte landstingets ledningskris.

Nu efter helgerna har ledningskrisen inom division BKPH tagit en helt ny vändning. Istället för att gå till botten med problemen så väljer den politiska ledningen nu helt enkelt att lägga ned berörd division. Jag tror inte att en omorganisation av detta slag löser de problem som landstinget har. Det blir inte mindre toppstyrt när man tar bort en divisionschef, det ger inte en bättre personalpolitik och det ger inte patienter bättre sjukvård. Oron inom kvinnosjukvården lägger sig kanske nu för tillfället och en duktig chef får möjlighet att gå tillbaka till sin tjänst.

Det är bra att man försöker effektivsera och minska den centrala administrationen på ledningskontoret där reducering av antal divisioner eventuellt kan ge en sådan effekt. När företrädare från oppositionen påpekade behovet att göra en utvärdering av divisionaliseringen så sent som i oktober förra året sa majoritetens företrädare att en sådan inte var nödvändig utan vår organisation fungerar bra som den är. Gårdagens besked om nedläggning av BKPH visar att de hade fel. Det kan inte vara så att läget för våra divisioner kan förändras på några få dagar som motiverar en sådan genomgripande omorganisation. Ledningen blir allt mer desperat i sina försök att göra något åt krisen inom landstinget.

Jag har även hört i radio idag från finanslandstingsrådet att jag som oppositionsledare har vart informerad under tiden denna omorganisation har diskuterats. Jag har fått samtal under julledigheten ifrån direktören som informerat mig om sin version av det som skrivits om i tidningen när det gäller problemen inom kvinnosjukvården och i söndags eftermiddag fick jag information om att man skulle lägga ned BKPH och att det skulle bli offentligt i måndag.

På tisdag träffas landstingstyrelsen och jag förväntar mig att information om detta ges och det finns tid att diskutera detta grundligt.

GD GD GD AB AB HelaHalsingland Helahalsingland SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar