onsdag 6 november 2013

Lärorika studiebesök på rehabenheter i länet.

Under det senaste året har landstinget rehabiliteringsverksamhet diskuterats intensivt där vi bl.a. i våras fick se resultatet av den omdiskuterade rehabutredningen. För att få en så komplett bild som möjligt av läget så har vi oppositionsråd besökt olika rehabverksamheter i länet, allt ifrån länsrehab i Sandviken till vårdcentraler och olika dagrehabenheter.

Idag var vi och besökte Capios rehabenhet i Gävle. Det var ett mycket intressant och givande besök där vi fick mycket information om hur vi kan utveckla rehabiliteringen för länets invånare. Vi fick även möjlighet att se deras lokaler som är väl anpassade för just den verksamheten, med både behandlingsrum och gym.

Inom landstingets egna verksamheter har man valt att placera sjukgymnaster på varje vårdcentral, där finansieringen sker genom basuppdragsersättning, och samla mer intensiv rehabverksamhet till några få dagrehabenheter i länet, som finansieras som tilläggsuppdrag i vårdvalet. Att dela upp rehabilitering på detta sätt är något som jag har vart tveksam till och har känt att det kanske vore bättre att samla all primärvårdsrehabilitering på olika rehabcenters i länet istället där patienterna själva väljer vart man vill gå.

När vi idag besökte Capios så fick vi bekräftat fördelarna med att samla dessa resurser. Fördelarna finns för såväl våra patienter som för arbetsgivarna som får det lättare att rekrytera nya medarbetare. En annan synpunkt vi fick berättat för oss är hur viktigt samarbete mellan olika aktörer är. Idag är det vattentäta skott mellan landstingets verksamheter och de privata vårdgivarna. Istället för att se de privata hälsocentralerna som samarbetspartner så ses de allt mer som bittra konkurenter, vilket är olyckligt.

Det skulle nu vara bra ifall vi i landstinget sätter oss ned med de olika aktörerna för att se hur vi kan utveckla den så viktiga rehabiliteringen i länet. Att de människor som har behov får en snabb och effektiv rehabilitering verkligen får det borde vara en rättighet och vi i Samverkan har lyft dessa frågor tidigare och vi kommer fortsätta med detta. Dessutom skapar vi ekonomiska möjligheter till denna utveckling i vårt budgetförslag inför nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar