tisdag 17 december 2013

Imorgon fattas beslut om ny organisation i landstinget

Idag skriver Hälsingetidningarna om det beslut landstingsstyrelsen förväntas att fatta imorgon om den nya tjänstemannaorganisationen i den nya regionen, landsting med regionalt utvecklingsansvar som det formellt heter. Vi har under det senaste året diskuterat hur vi ska organisera oss efter 2015 när landstinget tar över Region Gävleborgs verksamhet. I juni fattade vi övergripande beslut om den blivande politiska organisationen och nu ska vi besluta om den övergripande tjänstemannaorganisationen.
Så här långt har vi i oppositionen i landstinget lyckats komma överens med majoriteten, vilket är bra. Det är viktigt att det finns en organisationsmodell som är långsiktig och som håller över olika politiska majoriteter.

Tyvärr skriver Hälsingetidningarna idag vissa delar som inte är helt korrekt beskrivna.

  • Formellt finns inget som heter regionkommun, det är ett begrepp som används lite överallt men det finns inte i lagens mening. Det heter Landsting med regionalt utvecklingsansvar och det kommer stå val till landstingsfullmäktige på valsedeln.
  • Det är inte en sammanslagning till någonting nytt utan det är en verksamhetsövergång från dagens kommunalförbund(Region Gävleborg) till Landstinget.
  • Det finns inte mer resurser till landstinget utan det är de skattekronor som idag tas ut som även i framtiden finns till landstingets förfogande.
  • I artikeln står det att regeringen har beslutat att vi får bilda region. Regeringen har endast besluta att lägga fram en proposition till riksdagen som sedan fattar beslut om region eller inte. Om inte sossarna och Sverigedemokraterna går ihop så kommer regeringens förslag att gå igenom, men som sagt så är inte beslutet formellt fattat ännu.
  • Det påstås i artikeln att regeringen anser att landstingen är för små idag. Landstingen blir inte större med den föreslagna förändringen utan det är endast en överflytt av regionförbundets verksamhet(den motsvarar ca 100mnkr och ska jämföras med landstingets 7500mnkr). Regeringen har inte tagit ställning till huruvida landstingen är för små eller inte.

Denna fråga är inget som jag tror kommer påverka väljarna utan det kommer beröra vissa ur personalen. Det som däremot gör störst skillnad i det gamla och nya landstinget är ledarskap och förmågan att få en organisation där personalen känner sig delaktiga och engagerade. Det kan ingen enstaka omorganisation åstadkomma.

Det är 270 dagar kvar till valdagen och det är då väljarna i Gävleborg kan göra ett val som gör skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar