onsdag 11 december 2013

Redovisning av väntetider på akutmottagningarna

Idag redovisar socialstyrelsen statistik på väntetider på landets akutmottagningar. Man kan där jämföra hur ser det ut i våra landsting och även Gävleborg. Sveriges Radio har rapporterat om detta och vi kan glädjande höra att man på Aleris i Bollnäs har kortast snittväntetid för att få träffa en läkare i landet. Även Gävle och Hudik hävdar sig ganska väl i denna jämförelse genom att medianväntetiden är 35 minuter. Ser man däremot på snittvistelsetiden på akutmottagningen så är den nästan 3 timmar.  Denna väntetid inkluderar såväl provtagning som röntgen vilket gör att tiden inte endast är väntetid.

När jag lyssnar på vad människor anser är problematiskt i vården så framkommer ofta att väntetider och strukturen på akuten inte fungerar. Så sent som förra veckan pratade jag med ett par gymnasielever och det de lyfte fram var just att man får vänta så länge på akuten.

Ska vi då vara nöjda med dessa tider, mitt svar är nej. Vi har i Samverkan Gävleborg föreslagit att man ska bygga en helt ny akutmottagning som är anpassad efter dagens behov. Den mottagning som finns i Gävle är bygd för att fungera i krig medan vi bör ha en mottagning som är anpassad för fred, vilket vi har haft i Sverige de senaste 200 åren. Vi bör även införa någon form av vårdgaranti på akuten. En sådan vårdgaranti kan vara lite knölig att få till men att patienterna ska få någon kompensation när man får vänta mer än garanterad tid tycker jag är rimligt. Vi har även föreslagit att vi ska samlokalisera primärvårdsjouren med akuten, detta skulle underlätta för våra patienter att komma till rätt vårdnivå. Många av dagens patienter på akuten skulle få bättre och snabbare hjälp på primärvårdsjouren istället.

Så dagens majoritet sitter med armarna i kors istället för att göra något åt problemen inom vården medan vi i oppositionen lägger fram konkreta förslag på hur den kan bli bättre. Politik gör skillnad.

2 kommentarer:

  1. Hej!Det är mycket mer pedagogiskt att hålla isär akuten och primärvårdsakuten. Om man låter alla komma till akuten så blir belastningen för hög där och de akut sjuka får sämre vård. Befolkningen har svårt att skilja om man är på akuten eller primärvårdsakuten och åker således till akuten med alla banala åkommor. Tanken är väl att distriktläkaren kan skicka rtgremiss så man slipper vänta på akuten och kan gå direkt till rtg och om det är nån skelettskada så hänvisas man till ortoped. Smidigare än så blir det nog inte. Att lobba för en flytt av primärvårdsjour till akuten är inte rätt väg att gå varken kvalitetsmässigt eller kostnadsmässigt./ Läkare med insyn i akutverksamhet

    SvaraRadera
  2. Du har helt rätt, vi ska få patienterna till rätt vårdnivå och då är inte akuten rätt nivå för mindre akuta problem. Däremot behöver vi fundera på hur vi ska få folk att invänta tid på sin egen hälsocentral. Där behöver vi vara mer kreativa. I början i vårdvalsdiskussionerna var vi i oppositionen inne på att vi skulle låta varje vårdcentral hitta sin egen lösning under jourtid, men det fick vi inte något gehör för.

    Som det fungerar idag vet folk inte om att det finns en jour på Södertull utan de åker i alla fall till akuten på sjukhuset. Tanken vi har är att man bygger nya lokaler för såväl akuten som primärvårdsjouren där de ska lokaliserade i anslutning till varandra så att det underlättar för patienterna att hitta rätt. Det ska vara lätt att hitta rätt och vården ska finnas där människor förväntar sig att den finns.

    Jag har vart i kontakt med de privata vårdcentralerna, och de har idéer om hur man skulle kunna lösa detta på ett bättre sätt. Jag ska sätta mig ned med dem tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande för att se vilka tankar de har.

    SvaraRadera