onsdag 4 december 2013

Enligt dagens SCB så fortsätter socialisterna att tappa stöd i länet

Alliansen vs S-V. Streckade linjerna är
trenden för de olika blocken
Idag presenterar SCB sin stora opinionsundersökning över partisympatier i landet. Dessa mätningar görs två gånger per år och bryts även ned på länsnivå. Att mätningen är nedbruten på varje län gör den extra intressant för oss här i Gävleborg, dock är det ganska få i länet som tillfrågas i undersökningen.

Man ska generellt sätt vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser av enskilda mätningar eftersom de svänger väldigt mycket och olika frågeställningar ger också olika svar.

Däremot är det intressant att se på olika trender och gör man dessutom en redovisning över de olika blocken så blir det riktigt intressant. Gör man en sammanställning på alla SCB mätningar sedan förra valet så framträder en tydlig trend i länet, se bilden.

Alliansens stöd är relativt konstant över perioden medan vänsterpartierna (s och v) minskar stadigt i opinionen. Räknar man även med MP som ett vänsterparti så blir det samma tydliga trend. Vi kan helt enkelt konstatera att vänsterpartierna backar i länet medan Allianspartierna ligger konstant i opinionen.

Om knappt ett år, den 14 september, kommer den riktiga opinionsundersökningen. Då avgörs vilka partier som har fått störst stöd. Vi moderater tillsammans med övriga Allianspartier kommer göra allt vi kan för en fortsatt Alliansregering, fler Alliansstyrda kommuner och ett nytt Alliansstyre i landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar