måndag 9 december 2013

Bristande parkeringsmöjligheter på Gävle sjukhus

Idag har GD ett intressant reportage om trafiksituationen på Gävle sjukhus. Jag har tidigare påpekat bristerna på parkeringsplatser för personal och patienter. Vi politiker blir ofta kontaktade av medarbetare som berättar hur svårt det är att få tag på en personalparkering på sjukhuset. Problemen är som störst på morgonen och vid skiftbyte på sjukhuset. När jag själv är på sjukhuset på besök så har jag som många medarbetare helt gett upp att hitta en personalparkering utan åker direkt och ställer mig på besöks/patient-parkeringen och blir då tvingad att betala. Det märkliga i dagens tidning är ansvarigt landstingsråds kommentar, enligt honom är det inga problem utan personalen ska åka buss eller cykla till jobbet.

Själv anser jag att vi ska ha ett sjukhus som är tillgängligt för alla oavsett om man tar sig dit med buss, cykel, bil eller om man går till fots. Hela trafiksituationen på sjukhuset är idag kaotisk. Man har relativt nyligen byggt ny trafiklösning för bussar och bilar som ingen förstår. Parkeringsplatserna för våra patienter ligger långt ifrån entrén. Busshållplatsen ligger långt ifrån entrén. Blir man skjutsad eller åker taxi till sjukhuset så är det väldigt trångt vid entrén när man ska släppa av passagerare.

Vad är då lösningen? För det första måste det finnas tillräckligt med parkeringsplatser så personalen slipper cirkulera i en halvtimme för att hitta en plats. Utrymme finns på området. Det mest lämpliga är att man bygger det parkeringshus som man pratat om länge. Utöver detta måste det finnas personalparkering i anslutning till andra delar på sjukhuset. Patient och besöksparkeringen måste utökas för att göra det enkelt för våra besökare att ta sig till sjukhuset. Man måste även se över hela trafiksituationen när vi gör en långsiktig plan för sjukhuset.

Gävle sjukhus har unika möjligheter. Det är ett väldigt kompakt sjukhus, ligger i princip i en korsning mellan två europaväger. Inom överskådlig tid så finns det möjlighet med en tågstation på sjukhusområdet. Jag hoppas nu att man inte hinner bygga bort dessa möjligheter innan en ny majoritet tillträder nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar