tisdag 31 december 2013

Gott nytt år!

Nu lämnar vi 2013 och det är dags att sammanfatta året som gått. Det har vart ett intressant mellanvalsår där vi lagt mycket energi på att planera det kommande valår. Landstinget fortsätts styras av en landstingsmajoritet med oengagerade socialdemokraterna i spetsen.

  • Den politiska debatten har till största del bestått av politiska inlägg från oss i oppositionen, såväl den vänstra som den högra. Majoriteten väljer att inte ta debatten varken med oss eller någon annan, utan styrelsens ordförande har till och med påtalat för tidningarna att man hon inte är intresserad av att svara på div. insändare.
  • Vi har noterat att det blir allt mindre politik i landstinget under det senaste året. Allt färre beslut lyfts upp för beslut i landstingsstyrelsen och fullmäktige. Från att tidigare haft två styrelsemöten i månaden fullt med ärenden och informationer så ställer vi nu in sammanträden och de som blir av tar inte den tid som är utsatt. Frågan vi ställer oss är vart och utav vem fattas numer besluten i landstinget Gävleborg?
  • 2013 går till historien som det år landstingsledningen lyckades lura alla, inklusive oss i oppositionen, att man kommit tillrätta med överbeläggningarna på våra sjukhus. Man har så ihärdig påpekat att nu minsann tar kommunerna hand om de färdigbehandlade patienterna så att nu har vi kommit tillrätta med de överfulla sjukhusen. Det verkade vara lite lugnare under sommarperioden men när vi sedan i höstas granskar detta närmare så stämmer det inte alls. Vi har lika mycket patienter som ligger på överbeläggningsplats som tidigare.
  • Mycket tid har vi lagt på den kommande regionbildningen eller som det egentligen är att landstinget tar över div verksamhet från vårt kommunförbund(samarbetsorgan för länets kommuner och landstinget). I det stora blir det ingen större skillnad utan risken är att sjukvården får ännu mindre utrymme i landstingsarbetet. Många är helt lyriska över denna förändring medan varken vi moderater eller invånarna i länet ser direkt några fördelar med detta. När det nu verkar bli av så ska vi moderater göra allt vi kan för att lyfta de frågor som är viktiga för länsborna och vi kommer aldrig överge arbetet med att ge våra länsinvånare den bästa möjliga sjukvård.
  • Ekonomiskt går landstinget relativt bra, detta p.g.a. återkommande skattehöjningar och sparpaket. Däremot fortsätter ledningen med att låta sina divisioner gå med underskott. Nu verkar visserligen de två stora divisionerna ha minskat sina underskott en del men då seglar primärvården upp som ett område där underskotten växer. Trots detta så väljer majoriteten att spara ytterligare 100 miljoner på primärvården och lägga ned populära vårdcentraler. Inga åtgärder redovisas för hur man ska få en ekonomi i balans, så frågan är hur detta ska sluta?
  • Årets största fiasko måste ändå det inställda 150års jubileumsfesten vara. Ledningen slog på med stora trumman och skulle fira landstinget till en kostnad av 8 miljoner. I detta ingick så väl fest för personalen som för oss politiker och vissa inbjudna. Efter protester från oss i oppositionen och stor mediastorm om politikerfesten så backade tillslut ledningen och ställde in festen.

Nu går vi in i supervalåret där det kommer vara två valdagar, en den 25 maj då vi väljer till EU-parlamentet och en den 14 september när vi väljer till riksdag, landstingen och kommunerna. Vi moderater kommer fortsätta att belysa de samhällsproblem som människor upplever och vi kommer ge våra politiska svar på hur vi ska göra Gävleborg och Sverige ännu bättre.

Gott nytt år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar