onsdag 25 juni 2014

Slutopererat på Sandviken sjukhus

Igår gjordes den sista operationen på det så välrenommerade Dagkirurgin i Sandviken. Det är tråkigt att den röd-gröna(s-c-mp) landstingsmajoriteten har valt att lägga ned en så bra verksamhet som har vart välkänd i hela landet och mycket uppskattad av våra patienter och personal.

Ny hänvisas alla dessa operationer till centraloperation på Gävle sjukhus där man håller på och bygger nya lokaler i det nya operationshuset.
Vi moderater, tillsammans med våra samarbetspartier, kämpade hårt för att få ha dagkirurgin kvar och vi lyckades hålla nedläggningsbeslutet borta under en längre tid men nu har man alltså gjort sista operationen och stänger verksamheten.

Det finns en del reflektioner att göra hur detta har hanterats.

När vi bestämde att vi skulle bygga nytt operationshus på Gävle sjukhus så var ny dagkirurgisk enhet med i de första skisserna, sedan blev det val och vips så var detta våningsplan tomt. Vi förstod då att man redan hade planerat för nedläggning i Sandviken men man kunde inte stå för det i valet. Vi i oppositionen föreslog då att det lediga våningsplanet skulle användas till en ny akutmottagning.

När sedan valet var över så bestämde sig s-c-mp att lägga ned dagkirurgin i Sandviken och flytta dessa operationer till Gävle sjukhus. Såklart blev det ramaskri hos både patienter och personal, men inget av deras eller våra protester hade någon betydelse.

Så nu igår gjordes den sista operationen. Lokalerna finns kvar och ingen vill säga innan valet vad man har för planer för sjukhuset. Jag hoppas att det finns intresse från någon annan att bedriva operationsverksamhet i dessa lokaler, vilket är något som vi kommer se över efter valet när vi är med och bildar en ny majoritet. Vi vill att man tar fram en helhetsplan för sjukhuset i Sandviken där det framgår vilka befintliga verksamheter och nya som ska finnas där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar