torsdag 26 juni 2014

Vilka är våra politiker?

Idag rapporterar media om bristen på kandidater till kommun och landsting med invandrarbakgrund. Man har tidigare rapporterat huruvida partiernas listor har en bra fördelning mellan män och kvinnor.

Jag kommenterade detta idag på radion och fick frågan om det är viktigt att man har ”rätt” andel med t.ex. utländsk bakgrund. Jag påpekade då att det är viktigt att våra kandidater på valsedlarna återspeglar samhället i stort, vi ska ha förtroendevalda från samhällets olika grupper för att kunna skapa större möjligheter till att möta väljarna i sin vardag.

Det är alltid svårt att se på enstaka listor och dra slutsatser på hur partierna arbetar med detta. Vi moderater i länet försöker få våra listor att spegla samhället i stort. Detta innebär att vi vill ha förtroendevalda med stor mångfald ur många aspekter, exempelvis kön, ålder, utrikes födda, yrken, social bakgrund, inkomster o.s.v. Detta är så klart svårt när antalet platser är mycket begränsande.

Jag har utvärderat våra valbara kandidater på våra listor i länet för att se hur vi har lyckats med våra mål.

  • Vi kan generellt säga att vi har listor med jämn könsfördelning d.v.s. ungefär 50% män och kvinnor (detta helt utan kvotering)
  • Vi är underrepresenterade av människor med utländsk härkomst, vi har ca 4% medan i Gävleborg är det ca 10%. 
  • Åldersgrupperna mellan 25 och 65 har vi en bra sammansättning. Och antalet pensionärer speglar samhället bra. Vi saknar däremot en del yngre människor under 25 men vi saknar också människor över 80år.
  • Vi har en relativ bra spridning på offentlig anställda, men saknar en del privatanställda. Vi har relativt många företagare och på landstingslistorna har vi överrepresentation av landstingsanställda. 

Vi kan konstatera att det finns fortfarande en del att göra, men att få listor som exakt återspeglar samhället är omöjligt. Våra förtroendevalda är människor som själva har sökt sig till politiken och om vi har rätt antal ur en viss grupp, t.ex. 35 åriga offentliganställda kvinnor, så kan vi inte säga nej om det är någon ytterligare som vill engagera sig. Alla människor behövs i politiken.

Det som däremot är viktig är att vi är medvetna om detta och försöker hitta former som gör att fler grupper kan och vill engagera sig och detta arbetar vi med hela tiden i moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar