lördag 19 juli 2014

Personalflykten fortsätter

Under det senaste året har många sjuksköterskor sagt upp sig på akuten i Gävle, över 30st av totalt 40 budgeterade. Detta innebar att tillslut sa läkarna ifrån och förklarade att man inte kommer kunna ta det medicinska ansvaret. Detta diskuterades mycket under våren och svaret från landstingsledningen är att man nu planerar att bygga om lokalerna på akuten. Att lokalerna är undermåliga för den verksamhet som bedrivs har vi vetat i flera år men först nu planerar man att göra någoting åt det. Räcker detta?

Såklart inte. Man kan inte kompensera utarbetad personal, dålig arbetsmiljö och medarebetare som inte känner sig sedda och lyssnade till, med ombyggda lokaler. I förra veckan berättade Gävle dagblad om att nu har man problem på operation i Gävle med att personal säger upp sig i protest mot arbetssätt och arbetsmiljö. Trots att man har helt nya lokaler så trivs inte vissa medarbetare. Detta visar att det räcker inte med att göra om fasaden utan det krävs ändring ifrån grunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar