fredag 4 juli 2014

Landstinget Gävleborg och Almedalen

Glada sjukvårdspartister besöker
Landsitngets utställning
Även i år satsar Landstinget Gävleborg på att vara arrangör i Almedalen. Frågan man ställer sig på vilket sätt dessa arrangemang gynnar våra länsinvånare. I år utökade man sitt engageman till två dagar där det under första dagen arrangerades seminarier med olika teman. Under dag två valde man att satsa på ”det upplevelse baserade varumärkesbyggande” genom att mitt i centrala Visby ha en monter där man genomförde olika program, man blandade intervjuer med musikuppträdanden.

Responsen från de som deltog under seminarier och passerade förbi utställningen varierade. Majoriteten kommer såklart lyfta fram detta som en succé, men de jag pratade med frågade varför man satsar så mycket från just vårt landsting.

För oss politiker är det mer relevant att närvara i Almedalen. I år var det över 3000 olika seminarier som vi kunde närvara på. Det är såklart alldeles för många för att kunna vara med på alla, men det finns alltid flera varje dag som är givande och intressanta. Dessutom så finns det möjlighet att träffa och samtala med olika personer. Erfarenhetsutbyte och omvärldspaning är viktigt för oss alla. Almedalsveckan är något världsunikt, ingen annan stans i världen träffas så politiskt intresserade människor, från olika politiska partier, myndigheter, företag och intresseorganisationer.

S-Landstingsrådet ger besked
om vårdval
De flesta seminarier jag deltog på var såklart inom hälso- och sjukvården, men det blev även en del om det politiska läget. Under landstingets egna seminarium om vårdvalet så kunde vi åhörare konstatera att länets socialdemokrater inte kommer stå upp för patienternas möjlighet att välja läkare. Vårdvalet inom primärvården är hotat och det kommer nog knappast bli något vårdval inom specialistvården, om s får styra även efter valet.


Nu är denna Almedalsvecka slut för min del och nu blir det några veckors semester innan valrörelsens kör igång igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar