fredag 25 juli 2014

Orimlig koppling mellan LO och SAP.

Den svenska modellen på arbetsmarknaden är någonting som har fungerat bra och där vi moderater tycker att det är en modell som vi ska värna. Facken har en mycket stark position både på arbetsmarknaden och inom politiken. Det kan inte ha undgått någon att LO och dess medlemsorganisationer har en väldigt stark position på arbetsmarknaden och inom de områden där de verkar har de i princip monopolställning att organisera arbetstagarna. Till detta så finns det en väldigt stark koppling till det socialdemokratiska partiet där man betalar delar av de enskilda medlemmarnas medlemsavgifter till att finansiera ett av alla partier som finns. Dessutom bedriver man helt egen valrörelse för att hjälpa socialdemokraterna att vinna regeringsmakten.

Är detta ett problem?

En medlemsorganisation har såklart möjlighet att fatta i princip vilka beslut som helst, vill man avstå medlemmarnas pengar till ett parti så är det väl så. Men när man är en part på arbetsmarknaden och som har monopol på att företräda arbetstagarna så kan man ifrågasätta om det är rimligt.

Jag har själv arbetat inom Metalls avtalsområde och ville då inte vara medlem i en förening som tar mina medlemsavgifter och betalar till ett parti som jag absolut inte sympatiserar med. Att inte vara medlem i facket var inte lätt, det krävdes åtskilliga timmar av diskussioner för att endast vara med i a-kassan.

Det förekom då och förekommer fortfarande en utfrysning på arbetsplatser där man inte vill vara med i facken av denna anledning. Dessutom kan du som icke socialist inte vara förtroendevald i facket. Vi har tidigare läst om berättelser där icke rättroende har uteslutets och som inte får verka som förtroendevald trots att medlemmarna har valt dem. Detta är inte okej i en organisation som i princip har monopol och som tror på alla människors lika värde.

Jag har försökt få till en dialog om detta med LO-företrädare i länet, men de är helt ointresserade av att diskutera detta. Jag vill helt enkelt veta om det förekommer sådant på arbetsplatser i länet.

Det bästa för alla parter vore om facket och SAP släppte banden. När inte ens hälften av deras medlemmar röstar på socialdemokraterna så finns det inget legitimt skäl kvar för detta täta samarbete.  Detta är något som kommer hända förr eller senare, det finns numer mer en ett arbetarparti i Sverige och det gamla arbetarepartiet har övergett arbetslinjen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar