torsdag 29 januari 2015

Oroväckande bokslut för Landstinget

I går fick vi i oppositionen en kort genomgång av Landstingets bokslut för 2014, media och majoritetens företrädare fick informationen dagen före. Utfallet för 2014 är både positivt och negativt men framförallt så är det oroande inför framtiden. Landstinget lyckas med att få ett positivt resultat och klarar precis målet på 1%. Däremot fortsätter vissa av sjukvårdens divisioner att gå med underskott. Operations underskott är visserligen lägre än året innan men då ska ta i beaktan att landstinget fick kraftigt ökade resurser 2014 när man genomförde förändringar i utjämningsystemet. Division primärvårds underskott fortsätter att öka. Man har inte, som man tidigare påstått, kommit tillrätta med underskotten där. Nedläggning av vårdcentraler och andra åtgärder har inte gett det resultat som majoriteten tidigare påstått.

Investeringsprocessen har havererat fullständigt. Planen var att man skulle fortsätta att investera över 800miljoner kr per år. 2014 lyckades man inte ens att investera hälften av det man tänkt sig. Vi har länge påpekat att vi måste ha en ny investeringsprocess som är mer långsiktig och genomtänkt, men det har vi inte fått gehör för. Nu visar facit att behovet av detta är fortfarande mycket stort.

Majoriteten försöker även göra en framtidsbedömning i bokslutet. Deras slutsatser låter som det tidigare, det krävs effektiviseringar och intäktsförstärkningar.  Detta innebär i sann s-logik, neddragningar i vården och återkommande skattehöjningar. Jag frågade under gårdagens regionsstyrelse vilka andra intäktsförstärkningar de såg var möjliga. Svaret blev då att man förväntar sig att regeringen höjer de generella statsbidragen till landstinget. Att en s-ledd regering ska höja generella anslagen till landstingen i en vikande världskonjunktur och krav på infriande av vallöften om kraftig utbyggnad av bidragssystemen är helt orealistisk.

Vad Landstinget/Regionen behöver er en ny ansvarstagande politisk ledning som ser utmaningarna och som vill och kan hitta lösningar för att hålla ner kostnadsutvecklingen och ökad tillväxt i länet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar