onsdag 4 februari 2015

Lågt förtroende för oss landstingspolitiker

Det känns som det blir allt fler enkäter och undersökningar om vad människor tycker eller inte tycker. I dag kan vi läsa i DN att svarfrekvensen minskar allt mer och det är något som man inte vill berätta när man redovisar olika undersökningar. Vi politiker läser dessa undersökningar med stort intresse men frågan man kan ställa sig, hur rättvisande är de?

Idag skriver Hälsingetidningarna om just en sådan mätning, den nationella hälsoenkäten. Den har sedan sammanställts av Samhällsmedicin på regionen.

En del i denna undersökning är om Gävleborgarna har förtroende för olika politiker och intuitioner.
Det är nedslående för oss landstingspolitiker när man läser detta. Vi är den intuition som Gävleborgarna har minst förtroende för, förutom arbetsförmedlingen. Vi är inte ens i närheten av det förtroende som finns för riksdagen eller för andra myndigheter.

Jag har fått frågan, vad kan vi politiker göra för öka väljarnas förtroende för oss?

Det är inte en helt enkel fråga. Förtroende är något som tar tid att bygga upp men som kan raseras snabbt.

  • Jag tror att vi politiker måste finnas mer i människors vardag och lyfta samhällsproblem så som människor uppfattar dem. Vi ska inte sluta att göra allt vi gör idag men vi ska hela tiden värdera om det vi gör gynnar våra länsinvånare eller inte.
  • Vi ska sedan ge våra politiska svar på dessa samhällsproblem på ett sätt som är realistiskt och trovärdigt. 
  • Vi måste alltid sätta människor främst och se alla människor och just deras behov. Vi ska vara väldigt försiktiga med att gruppera människor och inte se till varje individ.
  • Sedan måste vi politiker göra det vi lovar. När det är val så är det lätt att lova allt till alla, vilket vi kunde se tydliga exempel på under förra valrörelsen, men vi måste också genomföra det vi lovat. Då är det såklart svårt att som enskilt parti lova saker om man inte har några samarbetspartier som är beredd att genomföra det tillsammans med. 
  • Vi måste samarbeta för länets och Sveriges bästa. Genom att före val tydligt deklarera vilka man tänker samarbeta med och hur politiken kommer se ut så vet människor vad det är man går och röstar på. 
Som sagt, det är enkelt att rasera förtroende med det tar tid att återfå förtroende. Detta visar den undersökning som nu presenterats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar