lördag 10 januari 2015

En epok är över i Svensk politik

Idag avtackade vi Fredrik Reinfeldt som partiordförande på vår extra partistämma. Fredrik har förändrat Svensk politik och oss moderater för alltid. Han höll sitt sista tal som partiledare idag och det är nog ett av de bästa tal han haft, vilket vi brukar konstatera efter varje tal.

Han har lyckats att få in helt andra sätt att se på politiken och samhällsutvecklingen. Det som jag tycker är en av de stora förändringarna han har åstadkommit är hur vi politiker arbetar med att ha dialog med väljarna. Han har genom alla sina möten med människor lyssnat på ett sätt som jag tror ingen annan har gjort före honom. Genom att lyssna till människors berättelser har han lyckats skapa sin, och vår, berättelse om Sverige och de samhällsutmaningar vi står inför. Han påpekade återigen idag att alla mäniskor har sin berättelse att berätta. Om vi som politiker inte väljer att lyssna till allas berättelser utan endast välja ut några få som vi lyssnar till blir vi snabbt irrelevanta som politiker.

Fredrik har vart med och format nya moderaterna till det moderna parti vi är idag. Jag ser inte att något annat parti är i närheten av oss att just vara ett så modernt parti som vågar ompröva sin politik för att möta framtidens utmaningar.

Jag lovar att jag ska göra det jag kan för att förvalta det arv som Fredrik lämnar efter sig på ett så bra sätt som möjligt. Vi ska se till att vi moderater i Gävleborg alltid ska lyssna till de människor som finns och verkar i länet, sedan ska vi använda detta för att utveckla vår politik så att vi ger de politiska svar på de samhällsutmaningar som människor beskriver.

Det kommer bli ett stort tomrum efter Fredrik men jag känner mig trygg i att den nyvalda partiordföranden kommer fortsätta med det som är nya moderaterna. När det nu inte blev något extraval så har vi stora möjligheter att fortsätta utveckla vårt parti och bygga det nya laget inför 2018.

Det var även kul att få träffa de övriga fyra Allianseledarna idag på stämman och om nya moderaterna är en framgångshistoria så är även Alliansen det. Med tanke på den turbulens som råder i politiken idag så känns med mycket tryggt att se hur väl sammansvetsade Alliansen partiledare är idag, trots att en av dem är ny i gänget.

Tack Fredrik och lycka till Anna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar