måndag 19 januari 2015

Stark intern kritik mot s-ledarskapet i Landstinget/Regionen

I söndags hade Arbetarbladet ett reportage där den nyss avgångna S-ordförande i patientnämnden berättade om sina 8 år som ordförande där.

Patientnämnden är en av de viktigaste och en av de obligatoriska nämnder ett landsting/region måste ha. Dit kan man vända sig när man som patient har upplevt felaktigheter i vården eller har synpunkter på saker som kan förbättras. Deras uppdrag är att sedan försöka ta reda på vad som hänt för att på så sätt undvika att det ska kunna hända igen. Det är just det som Torbjörn beskriver som en av de saker alla som anmäler felaktigheter har som syfte, att det just inte ska hända igen.

När man sedan läser vidare i artikeln framkommer det stark kritik mot sin egen ledning. Hans uppfattning är att ledningen inte bryr sig tillräckligt mycket om patientsäkerheten. Han hävdar också att men inte diskuterar patientsäkerheten och patientperspektivet tillräckligt mycket i ledningen. Jag delar hans uppfattning. Den styrande majoriteten och den högsta ledningen är alldeles för ointresserad av just dessa frågor.

Detta ointresse är en av anledningarna som gör att han nu lämnar landstingspolitiken. Det är tråkigt att han väljer att göra det, vi behöver bli fler som fortsätter kämpa för patienternas bästa.

Från oss i oppositionsen och moderater så har vi alltid med patientperspektivet i det vi gör. Vi ställer oss alltid frågan, hur gagnar detta förslag patienterna och vårdkvalitén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar