torsdag 5 februari 2015

Personalflykten fortsätter.

Vi har under flera år påpekat bristerna i Landstingets/Regionens personalpolitik och att man har svårt att behålla sina medarbetare. Det finns många olika verksamheter som har drabbats av att medarbetare har sagt upp sig i protest mot det toppstyrda landstinget med en politisk ledning som inte bryr sig.

Först var det läkarna som flydde landstinget sedan har vi kunna läsa och höra om hur sjuksköterskor säger upp sig på flera avdelningar och nu nås vi av information att personalen även slutar på informationsenheten. Att personal slutar är naturligt men när det sker i sådan omfattning och med ett sådant tydligt missnöje mot ledningen så är läget mycket allvarligt.

När vi lyfter dessa frågor politisk och ställer ansvarig ledning till svars så möts vi av tystnad och ointresse. När ska majoritetens företrädare vakna och se det allvarliga läget?
De senaste avhoppen inom informationsenheten ska enligt media bero på att man är besviken på Regionens nya webbTV (som även kallats NordkoreaTV). Man har tydligen vart kritisk och motsatt sig projektet och nu väljer man att sluta.

Att man fortsätter att sprida information som inte stämmer överens med den verklighet som länsinvånare och medarbetare känner igen sig i slår så klart tillbaks i att medarbetarna slutar och söker sig till andra arbetsgivare. Det går helt enkelt inte att arbeta på detta sätt, när ska den högsta lednigen inse detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar