torsdag 26 februari 2015

Bygg parkeringshus på Gävle sjukhus nu

Vi har under en längre tid vetat om att Gävle sjukhus ligger på Gävles huvudvattentäkt, det innebär att över 80000 invånare i Gävle får sitt dricksvatten ifrån vattenbrunnarna på sjukhusområdet. Redan när vi byggde operationshuset fick vi veta att det inte gick att använda den traditionella metoden utan fick byta till en billigare och enklare byggmetod.

Trots att vi har vetat detta under många år så har dialogen med Gästrikevatten uteblivit. Eftersom man inte har gjort någon långsiktig plan för sjukhuset i dialog med kommunen och länsstyrelsen så får man nu bakslag när man vill ändra detaljplanen.

Tyvärr använder man nu vattentäkten som orsak till att man inte lyckas bygga på sjukhusområdet. Vi har ifrån oppositionen föreslagit för flera år sedan att vi skulle ha byggt fler parkeringsplatser , ny akutmottagning och patienthotell. Hade man då lyssnat på våra förslag så hade vi idag haft en ny akut, fler parkeringsplatser till patienter och personal, och därmed nöjdare patienter och personal.
Ledningen hävdar nu att man inte kan bygga fler parkeringsplatser genom att bygga parkeringshus på befintlig patientparkering, vilket är helt felaktigt. Den information som vi fått från Gästrikevatten säger inte någonting om att det skulle vara ett problem. De frågar oss istället varför vi inte redan har gjort det. Det som de kräver är att de får vara med tidigt i processen för att vi ska göra rätt avvägningar, vilket de inte har fått vara.

Som en åtgärd så vill man nu införa avgifter på våra personalparkeringar. Då blir konsekvensen att man straffbelägger personalen med dyra avgifter för att parkera bilen när man ska jobba. Vi diskuterade detta igår på Regionstyrelsen och man är helt oförstående från ledningen varför personalen väljer att ta bilen till jobbet. Det är inte så enkelt för alla att ta bussen eller cykeln till jobbet. För det första jobbar många oregelbundna tider och man får ofta stanna kvar extra på jobbet och hinner därför inte med bussen. Att åka buss är tidskrävande och kräver byten och väntetider, ska man då hämta och lämna på dagis och skola, hinna handla och skjutsa barnen till fritidsaktiviteter så räcker inte tiden till. Man tror att personalen frivilligt väljer att cirkulera runt på sjukhusområdet i en halvtimme för att hitta parkeringsplats när man ska till jobbet, men så är inte fallet.

Varför kan ledningen inte ta sitt ansvar och göra saker i god tid och på rätt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar