måndag 16 februari 2015

Landstingsledningen gillar inte vårdentreprenörer

Under förra året pågick diskussionerna heta om framtiden för Sandvikens sjukhus. Vi i oppositionen har under de senaste åren gjort flertalet besök där för att lyssna in verksamheterna och se vilka möjligheter som finns att utveckla sjukhuset och dess verksamheter.

Tyvärr valde majoriten att stänga dagkirurgin i somras för att utöka verksamheten på operationscentrum i Gävle. Vi motsatte oss denna nedläggning med tanke på den fantastiska verksamhet som man bedrev där och just med de fördelar som finns för en dagkirurgisk enhet att inte ligga på sjukhusområdet i Gävle. Tyvärr bortsåg majoriteten från detta och forcerade fram en flytt månaden före höstens val.

Inför valet så presenterade vi våra framtidsplaner för sjukhuset vilket innebar utökad rehabverksamhet, möjlighet till mellanvårdsplatser samt låta någon extern aktör ta över dagkirurgins gamla operationslokaler. Vi misstänkte då att majoriteten inte var så intresserad av att utveckla sjukhuset utan att man hellre vill avveckla det.

Idag kom ett besked som tyvärr stärker vår oro, man säger nej till att en extern aktör hyr de nyss lämnade operationslokalerna på sjukhuset. Man hänvisar ifrån ledningen att man inte kan utveckla lokalerna för att bedriva operationsverksamhet. Detta är ett mycket märkligt ställningstagande. För ett par år sedan var dessa lokaler de mest moderna av alla operationslokaler i Gävleborg, nu ett par år sedan är de helt uttjänta och det går tydligen inte att utnyttja dessa över huvud taget.

Jag tror detta är ett politisk ställningstagande från den socialistiska landstingetledningen, man gillar inte entreprenörer och dessutom så motarbetar dem aktivt . Vad säger regionens och Sandvikens centerpartister om detta, de brukar annars vara för mångfald och vill gärna underlätta för entreprenörer? Gäller inte detta för centerpartisterna i regionen och i Sandviken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar