torsdag 26 mars 2015

Då var det dags igen

Nu har den nya S-regeringen blåst liv i storregiondiskussionen igen, suck. Denna fråga har diskuterats under flera omgångar och vi har suttit i oändligt antal möten de senaste åren och diskuterat detta utan att komma någon stans. Till slut under förra mandatperioden kom man i Gävleborg fram till att vi skulle bilda region med oss själva och då trodde och hoppades jag att det skulle bli lugnt i denna fråga under denna mandatperiod, men inte.

Alla regionivrare hoppas nu på att regeringen ska sätta ned foten och tvångsgifta de gamla landstingen med varandra och alla hoppas att just deras drömregion ska bli av. Vi vet att just i mellansverige så har vi haft svårt att komma fram till en gemensam syn på hur en storregion ska kunna se ut och att nu regeringen ska göra alla dessa regionpolitiker nöjda en ren utopi.

Nu kommer vi lägga ytterligare massor av tid på att diskutera vem som ska bilda region med vem, vilka sjukhus ska läggas ned, vart ska residensstaden vara o.s.v. Detta kommer ta tid och kraft från det viktiga arbetet att förbättra hälso- och sjukvården för våra länsinvånare.
Dessutom sitter nu säkert S-strategerna på Sveavägen och räknar på hur man ska dela in landet för att säkerställa fortsatta S-styren i de kommande regionerna. Hur kan man rita kartan för att ta makten i Stockholm läns landsting, hur säkerställer man makten i Uppsala o.s.v.

Historien upprepar sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar