tisdag 31 mars 2015

Sökes, borttappade medborgarförslag

Som medborgare har man möjlighet att skicka in förslag till vissa kommuner och Landsting/Regionener s.k. medborgarförslag. Detta är något som i Region Gävleborg infördes efter en motion från min partikollega Birgittha Bjerkén 2009.

Varje gång ett medborgarförslag kommer in till Regionen så beslutar fullmäktige vem som ska hantera förslaget och om frågan ska återkomma till fullmäktige för beslut. Ett medborgarförslag ska hanteras inom ett år och om så inte är fallet så ska man återkomma till fullmäktige där man motivera varför medborgarförslaget inte har hanterats och om det ska fortsätta att beredas.

Detta kan låta som en enkel struktur och de flesta kommunerna klarar av att hantera detta på ett bra sätt, men så är inte fallet i Regionen. Det har nu framkommit att många av de medborgarförslag som har inkommit sedan start inte har hanterats utan har skickats till Landstingsstyrelsen/Regionstyrelsen och där har man inte tagit tag i dem. Ansvaret för att inte frågorna har hanterats ligger såklart på styrelsens ordförande som bär ansvaret för att lyfta upp frågor till styrelsen för att de sedan skickas vidare till fullmäktige för beslut.

Nu har vi fått en lista på 22 olika medborgarförslag som inte har hanterats, en del så gamla som februari 2011. Det är många bra förslag som jag gärna ser att man får bifall till.

Det är pinsamt att en så pass stor organisation som Region Gävleborg inte kan hantera förslag från våra medborgare utan att de helt enkelt bara glöms bort. Jag hoppas att man nu har hittat på alla förslag och att det inte dyker upp några fler när man letar vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar