söndag 27 september 2015

Stort mot(s)tånd till mellanvårdsplatser trots akuta behov

När Gävle kommunfullmäktige beslutate om budget 2015 så fick Alliansen igenom en del tillägg till budgeten. Ett av dessa tillägg var att man skulle utreda behoven av mellanvårdsplatser tillsammans med Regionen. Vi har under många år påpekat behoven av dessa och vi har alltid fått höra att det inte behövs. Detta säger man trots att vi vet att vi har ständiga överbeläggningar på våra sjukhus. Nu tog Alliansen i Gävle kommun initiativ till detta genom detta tillägg vilket är mycket bra.

Nu skriver GD om att man i kommunen har utrett detta. Jag fick frågan i torsdag hur jag ser på detta och jag blev mycket förvånad över tjänstemännens slutsats. Det har inte tagits något politiskt initiativ till dialog mellan kommunen och regionen. Vi träffar länet kommuner regelbundet och frågan har inte lyfts vid ett enda tillfälle. Man hävdar även att ingen ser att det finns behov av dessa platser. Hur kan man utan att ha pratat med varandra hävda att det inte finns några behov. Regionen hävdar att kommunerna inte vill samarbeta kring detta och kommunen säger att regionen inte vill. Hur vet man det om man inte har pratat med varandra. Dessutom vet vi att kommunfullmäktige i Gävle i alla fall vill få till dessa platser.

Kommunen hävdar även att man tar hand om de färdigbehandlade patienterna på ett bra sätt, gör man verkligen det?

Behovet är stort vilket vi märker när vi gör besök i våra verksamheter. Detta är något som vår personal ofta tar upp med oss och när vi berättar om våra idéer med mellanvårdsplatser blir de helt lyriska. Vi vet att det i snitt är 22 patienter som ligger på överbeläggningsplats varje dag och tyvärr så är de allt för ofta i korridoren. Vi får även berättat för oss att man lägger palliativa patienter i förrådsutrymmen p.g.a. platsbrist.

Dessutom får vi regelbundet siffror på hur många patienter som är färdigbehandlade och väntar på att kommunerna ska ta hand om dem. Under våren har det varit 67 patienter i snitt på våra sjukhus varje dag som är medicinskt färdigbehandlade. Utav dessa är 19 patienter från Gävle och som väntar på att kommunen ta hand om dem. När det är som mest tryck på sjukhuset så skickar man dessa färdigbehandlade patienter till Selfhelp i Söderhamn(ett behandlingshem för drogberoende) där de får vänta på att kommunerna tar hand om dem.

Det är alltså 19 patienter från Gävle varje dag som är färdigbehandlade och som skulle må bra av att vårdas på mellanvårdsavdelning på sjukhuset istället för som idag ligga i korridoren. Skulle vi se till att alla dessa 69 patienter från länets alla kommuner togs om hand på ett bättre sätt så skulle överbeläggningarna försvinna på sjukhusen. Trots detta så påstår tjänstemännen på Gävle kommun att problemet med färdigbehandlade patienter inte finns längre.

Så när kommunen säger att det inte finns behov utan att ha pratat med Regionen så blir jag mycket frågande till deras utredning. Har man verkligen gjort det som fullmäktige beslutade?

Avslutningsvis kan jag konstatera att dessa patienter skulle må mycket bättre om Alliansen styrde i kommunen och regionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar