söndag 22 november 2015

Infekterad debatt om Movexum

På Regionfullmäktige i veckan beslutades att ge den lokala/regionala inkubatorn Movexum ett extra anslag på 4miljoner kronor. Tidigare har regionen och Vinnova tillsammans med tre kommuner finansierat denna verksamhet. Tydligen så fick man veta i våras att Vinnova skulle dra sig ur detta projekt vilket innebar att Movexum skulle få mindre resurser nästa år.

När frågan var uppe på regionstyrelsen den 28/10 så ställde vi moderater en del frågor om denna verksamhet. Vi önskade att se någon form av ekonomisk redovisning och vad man hade för avsikt att använda de 4 miljoner till som man ville ha från regionen. Vi förvägrades denna information och man började hota oss om vi inte gick med på detta så kommer Movexum att läggas ned. För att få fram önskade underlag så yrkade vi på återremiss. Då blev vi lovade att innan ärendet skulle upp på regionfullmäktige skulle vi få dessa siffror redovisade. Ett av de mest märkliga uttalanden från regionstyrelsens ordförande denna dag var att vi får acceptera att regionen är kommunernas plånbok! Detta är såklart helt oacceptabelt. Regionen kan aldrig vara finansiär åt kommunerna vilket innebär att vi kommer ta resurser från sjukvården och finansiera åtaganden som ligger på kommunerna.

Så i veckan när vi hade fullmäktige hade man inte lyckats få fram några underlag utan man fortsatte men att hota om att lägga ned Movexum om de inte fick dessa miljoner. Det blev en ganska infekterad diskussion där vi moderater fortsatte att kräva alla fakta på bordet, vad är det man mörkar egentligen? Vi kan bara notera att ingen annan organisation får miljonbidrag från regionen utan att redovisa vad man ska använda pengarna till. Ingen annan organisation får bidrag utan att skicka in en ansökan. Men nu helt plötsligt så måste man i sista stund skicka fram detta miljonärende under hot.

Inkubatorverksamhet är viktigt för att få fram nya företag. Den lilla information vi har om Movexum visar att de har gjort ett bra jobb genom åren, men det finns de som ifrågasätter den också. Men detta är i första hand ett kommunalt ansvar. Regionen har inte ensamt ansvar att utveckla det lokala näringslivet. Därför är det viktigt att man har en dialog med kommunerna om hur detta ska göras på bästa sätt och hur det ska finansieras, men det kan vi konstatera att man inte har haft.

Dagen efter regionfullmäktige blev det också känt att Gävle kommun inte längre tänker finansiera Movexum. Vad händer då med Movexum om de inte får miljonbidraget från Gävle kommun? Kommer Movexum att läggas ned, vilket hotet var om regionen inte hade skjutit till sina miljoner? Visste regionledningen om detta när vi diskuterade detta under regionfullmäktige? Varför hade inte vi denna information under fullmäktigedebatten?

Helt klart kan man ifrågasätta om den s-ledda regionledningen verkligen klarar av sitt uppdrag, att leda regionen! Det verkar som man kör på som om man hade egen majoritet i alla kommuner och inte behöver bry sig om andra.

Vi moderater står för ett annat ledarskap. Ett lyssnande ledarskap som arbetar för en bättre dialog med kommunerna där vi kan lösa våra lokala och regionala utmaningar tillsammans. Att istället för dialog hota andra kan aldrig vara en framkomlig väg. Tyvärr så måste invånarna och näringslivet i länet stå ut med ett misslyckat hotande ledar(s)kap ytterligare ett par år innan det kan bli en förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar