fredag 13 november 2015

Miljonregn till länets kommuner

Igår presenterade regeringen sin förändring i budgeten, oklart om det var en ändring för 2015 eller 2016. Det vi kan konstatera är att man nu lånar pengar för att betala ut till kommunerna och landstingen för att kompensera för ökade kostnader för flyktingmottagande.

I första anblicken låter det som ett klokt beslut, men kommer dessa miljoner verkligen göra nytta?

Vi har tidigare fått extra miljoner från staten och det var i samband med finanskrisen. Syftet var då att förhindra att kommunerna och landstingen gjorde snabba och desperata åtgärder för att få ned kostnaderna. Det var då en kompensation för de tillfälligt minskade intäkterna som en finanskris innebar. Dessa miljoner kunde inte användas till ökade kostnader eftersom de endast var tillfälliga och ökade kostnader i form av fler anställda sträcker sig längre en ett budgetår. Slutsatsen blev sedan att dessa pengar endast gjorde att kommuner fick ett bättre resultat på sista raden än om de inte fått dessa pengar, vilket i sig kan vara bra men det var inte syftet.

Nu däremot så ges engångsresurser för att täcka kommunernas ökade kostnader för ökat flyktingmottagande. Detta flyktingmottagande är inte något som kommer gå över inom ett år utan dessa människor kommer stanna i Sverige under lång tid och många av dem kommer aldrig återvända. Det tar i snitt ca 7år innan de som kommer hit har etablerat sig i landet och kommer i arbete, att då kompensera kommunerna ett år hjälper inte särskilt mycket. Så pengarna kan inte användas för att exempelvis bygga fler skolor och anställa fler lärare.

Så med enkel mattematik så kan man konstatera att kommunerna inte kommer kunna öka sina kostnader med dessa pengar eftersom det är en engångsumma utan det kommer bli som sist d.v.s. det kommer läggas på sista raden i resultaträkningen.

Det som behöver göras istället är att få fler människor i jobb och att förkorta tiden för dessa flyktingar att komma i arbete, detta görs inte med att låna pengar för en engångsutbetalning. Däremot så behöver staten öka ersättningen per asylsökande och staten behöver ta ett ansvar som sträcker sig längre än de två år som gäller idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar