tisdag 24 november 2015

Varför används idrottshallar till flyktingboende när Regionen har tomma lokaler?

Vi har under flera år diskuterat vad som ska hända med Regionens tomma lokaler. Vi vet att det finns tomma våningsplan på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och även på Södertullområdet. Vi har lagt olika förslag genom åren om hur dessa lokaler kan användas men inte fått något gehör från den politiska ledningen.

På regionfullmäktige förra veckan frågades om vilka lokaler man har erbjudit kommunerna och migrationsverket att användas för flyktingmottagande och svaret från regionråden var att man har erbjudit 90 platser på våra folkhögskolor. Det är bra men finns det inte mer vi kan göra från regionen för att hjälpa till i den flyktingkris som råder.

Därför följde vi upp den frågeställningen på dagens regionstyrelse för att ta reda på om man erbjudit några andra lokaler. Till vår förvåning så säger man att man har börjat med folkhögskolorna och avvaktar respons på det innan man går vidare. Vi frågade då konkret varför man inte föreslagit de tomma vårdavdelningar vi har i Sandviken, Söderhamn och på Södertull i Gävle. S-ledningen påstod att man har pratat med kommunerna och erbjudit detta men att de inte har visat något intresse. Självklart var vi tvungna att kolla med Gävle kommun varför man väljer att använda Valbo idrottshall som flyktingförläggning istället för de tomma lokaler som regionen erbjuder. Till vår förvåning så känner inte kommunen till att det finns lediga lokaler i regionen, lokaler som med små medel kan anpassas till tillfälligt flyktingboenden.

Vi vet att man i bl.a. Gävle väljer att använda skolornas idrottshallar för flyktingboenden och eleverna och våra föreningar tvingas ut från dessa lokaler. Varför ska vi göra om dessa lokaler som redan används för verksamhet när det finns tomma lokaler som dessutom är mycket bättre anpassade till tillfälliga flyktingboenden.

Så därför försökte vi idag få till ett beslut att regiondirektören skulle ta kontakt med kommunerna och migrationsverket för att hitta en framkomlig väg, men detta vägrade den s-ledda regionledningen.
Det kan vara lätt att prata om ansvarstagande och att vi alla ska hjälpa till att ta hand om de som kommer hit till Sverige och söker skydd, men från detta till att visa på handlingskraft är det tydligen långt för sosseledningen i regionen.

1 kommentar:

  1. Har uttrycket "Sunt Förnuft" helt försvunnit från Politiken?

    SvaraRadera