onsdag 11 november 2015

Bättre mat på sjukhusen

Regionen har nyligen genomfört en ny upphandling av matproduktionen till våra patienter på sjukhusen i länet. Vi kan konstatera att man nu kan producera maten 7miljoner billigare än tidigare, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att kostproduktionen kostar 40mnkr i det gamla avtalet.

Att våra patienter får en bra mat när de är inlagda på våra vårdavdelningar är oerhört viktigt. En bra mat som är näringsriktig och smakar bra bör göra att man blir friskare snabbare och det blir en bättre helhetsupplevelse på sjukhuset. Dessutom är det samma maträtter som serveras till vår personal och besökare som väljer att äta på sjukhusrestaurangen. Det finns många åsikter om den mat som har serverats, där vissa tycker det är riktigt god och andra tycker inte att den smakar något vidare. Personligen kan själv säga att det har varit både bra upplevelser men även en del riktiga bottennapp.

Inför den förra upphandlingen så pratade vi i politiken om vilka krav vi skulle ställa i upphandlingsunderlagen. Jag lyfte då frågan om att vi måste säkerställa att maten smakar bra och att det finns alternativ. Jag ansåg även att man kunde ha som standard att alla patienter ges möjlighet att beställa maträtt från en alacartmeny, allt för att skapa måltiden till något positivt under sjukhusvistelsen. Dessutom skulle jag vilja skapa möjlighet för ytterligare restauranger att etablera sig på våra sjukhusområden så det skapas mer valfrihet för patienter/besökare och personal. Jag fick inte gehör för dessa synpunkter vid förra upphandlingen och inför den nya upphandlingen så var vi oppositionspolitiker inte inblandade i processen, däremot antar jag att majoritetens politiker var inblandade och ställde sina krav på ekologisk mat och traineeplatser, vilket nu blev verklighet.

Jag vill att vi ska lyfta matkvalitén ytterligare på regionens sjukhus så att våra patienter/besökare och personal får den bästa sjukhusmaten i landet. Varför kan vi då inte ta de medel som nu frigörs och satsa dessa på att göra detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar