onsdag 30 december 2015

Fri oberoende media viktigt för demokratin

Att vi har en fri och oberoende media i Sverige är en viktig förutsättning för att vår demokrati ska fungera. Därför är det bra att man granskar makten och de som utövar den. Samtidigt som detta är viktigt så förstår jag hur jobbig en sådan granskning kan vara och att när man själv blir utsatt känner att media inte återger den sanna bilden.

Svenskarna har ett mycket stort förtroende för media vilket också är bra och viktigt. Däremot uppstår det problem när medias oberoende och objektivitet ifrågasätts. Det kommer i längden påverka vårt förtroende för dem och litar vi inte på att de är oberoende så kommer vi söka oss till andra nyhetskanaler.

Vi vet också att den traditionella median är på väg bort. Det är allt färre som läser papperstidningarna och man söker sig mer till gratissiter på nätet för att få information. För att kompensera detta så väljer vissa att skapa sina egna nyhetskanaler, där har vi Regionens ”Nord Korea” TV som ett desperat exempel.

Ett problem som blir allt mer uppmärksammat är att media inte hanterar de politiska partierna objektivt. Allt oftare påstås att journalister röstar vänster och att det skulle påverka mediabilden, om det är sant eller inte kan jag inte avgöra men bara att misstanken finns är problematisk. Vi vet också av studier att de politiska partierna granskas olika hårt. Exempelvis var granskningen av oss moderater under förra mandatperioden mycket tuffare jämfört med att exempelvis med att MP inte hade någon kritisk media över huvud taget. En moderat minister som inte betalade TV-licensen tvingade bort medans vi kan ha en vice statsminister som bl.a. använder förbjuden bottenfärg till sin båt.

Lokalt har jag också sett detta. Jag är en av de som fortfarande läser alla länets tidningar och följer vad som händer inom politiken i länet. Exempelvis i Hudiksvall under förra mandatperioden när Alliansen styrde kommunen var det en helt annan bevakning jämfört med när S styrde innan(och efter). Det är alltid mer relevant vad sossarna hittar på än vad Alliansen gör, detta helt oberoende av vem av dem som sitter i ledande ställning.

Därför ska det bli extra intressant att följa hur lokalmedia i Gävle nu kommer beskriva den
kommande Alliansledningen i kommunen. Kommer man granska dem på ett annat sätt än vad man tidigare gjorde med det rödgröna styret? Kommer man ge socialdemokraterna oproportionerligt mycket positiv media. Vi vet inte svaret på detta men själklart kommer vi följa detta mycket noga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar