fredag 22 januari 2016

Direktörer kommer och går, men ledningen består


Som jag tidigare har skrivit så får jag en del anonyma brev med reflektioner och återkoppling om vad som händer i regionen. Tyvärr har jag svårt att återkoppla på dessa brev eftersom det inte finns någon avsändare. Oavsett detta så välkomnar jag brev med information och frågor som jag får.

I veckans brev får jag frågor om vad som egentligen händer i regionen när det är så många chefer som får sluta. Senast var det en av våra direktörer som med extremt kort varsel fick lämna sitt uppdrag.

Vi politiker har inte ansvaret för vilka tjänstemän som anställs eller sägs upp men däremot så ser vi vad som händer och reagerar såklart när det blir en stor omsättning på chefer i regionen. Är det några problem på en avdelning eller enhet så får vi allt som ofta veta det, detta via våra engagerade medarbetare eller via andra källor. I det senaste fallet så har vi inte hört om några som helst problem, varken från medarbetare eller några andra. Så när informationen kom om att han skulle sluta så kom det som en överraskning för oss i oppositionen. Inte heller har vi hört efteråt om några problem inom dennes person ansvarsområden. Istället är det tvärtom, vi har bara hört positivt om denna chef, detta från såväl medarbetare som majoritet/oppositionspolitiker och allt detta gör såklart detta till en mycket märklig affär och man kan fråga sig vad som egentligen ligger bakom.

Däremot finns det en tjänsteman som vi politiker tillsätter, eller rättare sagt som majoritetens politiker tillsätter eller avsätter, och det är regiondirektören. Nu pågår en process att rekrytera ny regiondirektör efter Svante som går i pension nästa år. I detta arbete har vi i oppositionen viss insyn och påverkan. Vi har därför aktivt deltagit med att ställa upp den kravprofil som vi vill se på den nya ledaren i regionen. Jag hoppas nu att det blir många bra sökanden, detta trots vårt dåliga rykte som arbetsgivare. Jag hoppas även att man försöker söka upp personer som man tror skulle passa in på vår profil vi söker.

Jag har även fått feedback på vårt agerande när det gäller det nyinrättade Regionkontoret i Stockholm och i detta ärende kommer vi i oppositionen återkomma till, här finns det mycket att reagera över och agera i.

Det är även en del frågor kring Regionens resebyråverksamhet till Kaiser Permanente, även i detta ärende kommer vi återkomma och det kommer bli högst aktuellt när nu även vi politiker ska åka dit och se vad det är alla andra har sett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar