söndag 10 januari 2016

Bloggande s-regionråd

Jag har först nu noterat att ett av de 4 socialdemokratiska regionråden skriver ned sina tankar i en personlig blogg. Vi har tidigare noterat regionrådets tankar via insändarsidan där jag har blivit tvingad att bemöta hans märkliga påståenden vid ett par tillfällen. Det är bra att någon ur den socialdemokratiska regionledningen faktiskt visar sig i sociala medier och beskriver hur de tänker och vilka idéer de har, utrymmet på debattsidorna är ju mycket begränsat.

Jag kan däremot konstatera att mycket av Regionrådet Lahenkorvas tankar kretsar kring oss moderater och hur vi agerar i länet. Att han är kritisk till vår politik är helt i sin ordning, konstigt vore det annars. Men mycket av hans frustration riktar sig mot mig personligen och det kan te sig mer märkligt.

I sin julkrönika där han reflekterar över året som gått riktar han kritik mot hur vi moderater agerar i regionstyrelsen och regionfullmäktige, han hävdar att vi fokuserar för mycket på formalia och detaljer än egna idéer.

Jag kan dela Lahenkorvas frustration över hur regionstyrelsen fungerar men det beror mycket på hur arbetsformerna ser ut och hur sammanträdena leds. Och visst när formalia inte följs och det är allmän oordning så blir det såklart mycket diskussionerna kring detta.

Jag kan bara nämnda några exempel:

  • Det fattas beslut helt utan handlingar eller någon föredragning i styrelsen
  • Ärenden lyfts in väldigt sent i processen och handlingarna ändras i sista sekund, någon timme före sammanträdet.
  • Vi tillåts inte ställa vissa frågor till tjänstemännen som är där och är föredragande på sammanträdet
  • När någon pratar så avbryts personen och majoritetens ledamöter sitter och kommenteras vad som sägs utan att begära ordet. 
  • Vissa personer har svårt att få ordet över huvudtaget när de ignoreras av ordföranden.
Att då mycket av energin läggs på att få mötet att fungera är inte så konstigt men absolut väldigt olyckligt.

Att vi sedan inte presenterar våra förslag förstår jag inte vart Lahenkorva har fått ifrån. Det är bara att han läser protokollen för att se hur våra alternativ ser ut och de reservationer/yttranden som skrivs.
Som sagt så ska det bli mycket intressant att läsa om Lahenkorvas tankar och jag kommer säkert bemöta mycket av hans påhopp på min blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar