söndag 17 januari 2016

Sjukvårdsförslag från regeringens utredare

I veckan presenterade Göran Stjernstedt sina förslag hur den Svenska sjukvården kan effektiviseras. Det finns mycket i den utredningen som är bra och som vi redan tidigare från moderat håll försökt få till i Gävleborg. Men det finns även några delar som jag tror att regionens socialister kommer gilla och som jag är mycket tveksam emot.


Överbeläggningar

Han lyfter fram problemen med överbeläggningar på våra sjukhus och att det finns många färdigbehandlade patienter som inte ligger kvar på avdelningarna. För att komma tillrätta med det krävs bättre samarbete mellan kommunerna och landstingen. I Gävleborg är detta ett mycket stort problem och för att lösa det så har vi föreslagit att vi tillsammans med kommunerna inrättar mellanvårdsplatser på sjukhusen. Vissa av länet kommuner har också insett detta och är beredd att satsa på detta tillsammans med oss i regionen.

Omprioriteringar mellan akut och primärvård

Han föreslår att man ska inrätta närakuter för att på så sätt avlasta akuten på våra sjukhus. Detta har vi också föreslagit och vi har även föreslagit att vi ska ha en närakut på sjukhusen, vilket vi faktiskt nästan har fått igenom i regionen(vi har nu fått primärvårdsjourer på alla länets sjukhus). Tyvärr så föreslår han också att det ska vara remisstvång till akuten vilket vi har haft tidigare i Gävleborg med dåligt resultat, så det är inte någon bra lösning.

Skärpt vårdgaranti

Ett bra förslag, som vi också föreslagit i Gävleborg, är att förstärka vårdgarantin. Istället för att garanteras att besök en läkare inom 7dagar så vill han att man inom 3dagar ska få träffa någon inom primärvården, vilket inte måste vara en läkare. Det är bra att man förstärker vårdgarantin och för in andra yrkesgrupper men det är inte bra om man ersätter vårdgarantin till träff med läkare på detta sätt.

Avskaffa vårdval för äldre multisjuka

Ett av hans mer kontroversiella förslag är att avskaffa vårdvalet för äldre multisjuka. Detta kommer säkert våra socialister i regionen lyfta fram som ett bra förslag men jag är mycket skeptisk till detta. Varför ska man inte få välja när man blir äldre och multisjuk? Däremot bör vi utveckla vårdvalet så det blir bättre för denna patientgrupp men det bör och kan göras inom vårdvalets former.

Nu får vi se vad regeringen gör med denna utredning och vad som blir verklighet. Den kommer säkert till landstingen på remiss så då får vi se hur regionmajoriteten ser på de förslag som presenterats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar