lördag 2 januari 2016

Likvärdig ambulanssjukvård?

I helgen har vi kunnat läsa om att SOS alarm nekat ambulanstransport för en svårt knivskadad patient. Motivet till att de nekade helikopter är att Region Gävleborg inte tillät i sina instruktioner att SOS skickade helikopter i detta fall. När jag läser om detta blir jag mycket frågande till hur våra avtal ser ut. Är det inte det medicinska behovet som ska styra? Varför ska inte våra länsinvånare ges tillgång till samma vård som patienter i andra landsting?

Gävleborg har haft avtal med Uppsala och Jämtland om att kunna använda deras helikopter. Detta kan vi göra utan att vi betalar per flygtimme utan vi betalar en fast avgift per år och i detta ingår ett visst antal flygtimmar. Tydligen så använder vi inte så mycket som ingår i dessa helikoptertimmar. För ett tag sedan tecknade vi dessutom ytterligare avtal om helikopter, denna gång med Dalarnas nyinförskaffade helikopter. Vi frågade då hur detta avtal påverkar befintliga avtal men det ville man inte bry sig om. Så inte bara att vi inte använder så mycket flygtimmar vi betalar för utan vi tecknar nya avtal med ett av Sveriges mest konkursmässiga landsting. När vi hanterade detta ärende så blev vi lovade att man inte skulle avropa flygtimmar av Dalarna förrän man använt alla timmar med Uppsala och Jämtland, vilket gjorde oss nöjda för stunden. Detta är något vi får följa upp och se hur det utfallit.

Åter till denna händelse som skedde juli 2012! Inte nog med att man nekade ambulanstransport så har den upprättade avvikelserapportern inte hanterats. Den har hamnat i de så ökända byrålådorna i Regionen och först nu har man hittat på rapporten och kan konstatera att man inte kan utreda vad som hänt eftersom det gått så lång tid.

Så inte bara att vi nekar våra patienter likvärdiga ambulanstransporter så utreder vi inte heller när det skrivs en avvikelserapport, vilket är så pass allvarligt att det krävs en egen kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar