onsdag 24 februari 2016

Så nu kommer sparpaketen inom sjukvården

På dagens regionstyrelse skulle nämnderna återredovisa vilka besparingsförslag de planerar att genomföra för att få en ekonomi i balans.  I de två mindre nämnderna, kultur&kompetens och hållbarhetsnämnden var det mindre åtgärder som redovisades. Hälso och sjukvårdsnämnden hade inte lyckats få fram en åtgärdslista som var förankrad i nämnden och som de kunde redovisa för styrelsen.

Vi hanterade även regionstyrelsens egna förslag på åtgärder inom sina egna verksamheter. Man hade plockat fram förslag som motsvarar 43mnkr besparingar inför 2017. Vi i oppositionen var inte nöjda med dessa åtgärder utan yrkade på att man skulle ta fram ytterligare förslag som motsvarar 30mnkr. Detta för att frigöra resurser som vi kan satsa på hälso- och sjukvården.

Med tanke på det som har skrivits i tidningarna om överdådiga chefsdagar, resor till USA och andra evenemang så bör det finnas ytterligare besparingsmöjligheter inom den centrala administrationen. Ansvarig tjänsteman ansåg att det inte var några problem att spara ytterligare men vårt förslag föll inte i god jord hos majoriteten som hellre vill lägga tuffa sparkrav på sjukvården.

Det ska bli intressant vilka konkreta sparåtgärder man tänker lägga fram inom sjukvården men vi har redan hört om sparkraven på ambulansen.

Vi fick även en redovisning av ISS om hur de arbetar med att få till en organisation som ska städa våra sjukhus. De var väldigt ärliga om sina brister och vad som krävs för att få till städningen som vi har upphandlat. Jag hoppas verkligen man nu har kommit tillrätta med de problem som funnits och att man har med sig personalen på de förändringar man genomfört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar