lördag 27 februari 2016

Nedräkning har börjat, 10 dagar kvar

Många regionpolitiker väntar nu med stor spänning på hur de eventuellt nya storregionerna kommer se ut.  Den 9 mars kommer vi få se hur indelningskommittén tänker sig det nya regionsverige.
Det har under många år diskuterats hur Sverige ska delas in i nya större regioner. Man har gjort en del försök att tvinga fram sådana men inte lyckats. Däremot har det underifrån växt fram regioner i Västra Götaland och Skåne.

Den stora frågan man nu diskuterar är hur kommer förslaget se ut? Vi har hört många spekulationer som är blandning mellan egna önskemål och förhoppningar. Dessutom sitter många partistrateger på Sveavägen och räknar på vilka konsekvenser olika alternativa regionindelningar får för partiet. Man gör det som krävs för att säkerställa att S kan behålla makten i de framtida landstingen.

Vilka alternativ har de när det gäller regionindelningen för Gävleborg? Kort kan man säga att antingen blir förslaget norr, söder eller västerut. Vi har från alla partier i länet varit extremt tydliga med att det är söderut som gäller.  Förslaget kommer säkert vara ett stornorrland med alla län norr om Gävleborg. Dalarna är det ingen som vill bilda region med, med tanke på deras dåliga ekonomi och hur allmänt misskött landstinget är. Det mest troliga alternativet är dock att alla län i den nuvarande sjukvårdsregionen föreslås bilda en storregion, med eventuellt undantag för Värmland.

När nu kartan kommer presenteras så kommer det bli ett himla liv bland landets regionpolitiker. Blev kartan som man hoppats, hur påverkar det vårt landsting, vart ska residensstaden vara o.s.v. Jag tror inte regeringen kommer orka driva igenom en sådan stor reform. Detta samtidigt som det troligen blir en regeringskris innan sommaren.

Det har nog inte undgått någon om mina och moderaternas tveksamhet till storregioner. Under alla dessa diskussioner som pågått har ingen kunnat förklara för mig vad nyttan för Gävleborgarna är med att vi bildar region med Arvika, Älvdalen och Oxelösund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar