onsdag 30 mars 2016

Besök på Primärvårdsjouren

Att vara ute i våra verksamheter och göra besök och träffa våra medarbetare är en viktig del i det politiska arbetet. Det är ett av de sätt som finns för att få en bra insyn hur våra medarbetares vardag ser ut och hur våra verksamheter fungerar.

Idag var jag på Gävle sjukhus och besökte bl.a. den nya primärvårdsjouren som är flyttad från Södertull till sjukhusområdet. Det var med en stor nyfikenhet och lite orokänsla som jag besökte jouren. Vi moderater har hårdast drivit frågan om flytt av jouren till sjukhuset och på så sätt skapa en fysisk närhet till akuten. Motivet till flytten för oss har varit att underlätta för våra patienter att hitta rätt. Att förlägga primärvårdsjouren till andra sidan stan är ologiskt och det försvårar för patienterna som istället åker till sjukhuset och akutmottagning när man har behov av hjälp. När förslaget har diskuterats så har man varit orolig från en del håll, man har bl.a. sagt att nu ska jouren ta hand om akutens problem. Man har även varit orolig för att det kommer krävas mycket mer bemanning på jouren som då kommer dränera våra vårdcentraler på läkarresurser.

Nu har vi fått svaret på hur det gick och jag kan konstatera att det har gått över förväntan vilket är mycket glädjande. Man har inte sett någon drastisk ökning av patienttillströmningen till jouren. Det som känns lite märkligt att nu bokar inte 1177 in några tider på jouren direkt längre utan man hänvisar patienterna till akuten och där gör man en snabb första bedömning om man ska till jouren eller till akuten. Sedan slussas man rätt.

Att det har gått så bra är mycket tack vare personalens engagemang i förändringen. Detta visar att genom att få med sig medarbetarna och få dem delaktiga i förändringsarbetet så blir det mycket bättre och går lättare att genomföra än om man tvingar på en förändring, som tyvärr görs alldeles för ofta.
När vi nu planerar för att bygga en ny akut på sjukhuset vill vi att man även inkluderar jouren i den planen. Den ska inte vara i samma lokaler utan ska finnas i direkt anslutning i egna lokaler. Vi moderater vill även att man byter namn på jouren till Närakut istället för att på ett bättre sätt beskriva för länsinvånarna vad det är.

Så jag kan konstatera att det var en mycket bra och givande dag på sjukhuset och jag gick därifrån med en mycket positiv känsla och en stark övertygelse om att vi i oppositionen gör skillnad men det tar bara lite längre tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar