söndag 3 april 2016

Myter om storregioner

Nu pågår diskussioner om nya storregioner för fullt. Regionivrarna har framfört att detta är bra för sjukvården, tillväxten och demokratin. Jag har tidigare slagit hål på argumenten för en bättre sjukvård, det enda som en storregion gör bättre än vi idag kan göra är att lägga ned sjukhus (om det är det man vill)

När man säger att det är bra för tillväxten har man inte kunnat förklara på vilket sätt. Men har även hävdat att det är enklare att ta för sig av statliga infrastrukturmedel om man är en stor region, vilket kan vara bra för tillväxten.

Befolkningstillväxt

Tittar vi först på tillväxten så kan den definieras som ökning av antal invånare. Det är genom att vi blir fler invånare i länet som skattetillväxten kan öka. Alla invånare bor i en kommun och då kan det vara intressant att jämföra invånartillväxten mellan de kommuner som har ingått i bildandet av storregion och vi som inte har gjort det. Har kommunerna i Skåne och Västra Götaland ökat snabbare i antal invånare än kommunerna i Gävleborg, Västmanland, Södermanland?

Exempel på kommuner som inte bildat storregion

1970-2000
2000-2015
Gävle
+7%
+9%
Sandviken
-15%
+5%
Västerås
+13%
+15%
Nyköping
-15%
+11%
Eskilstuna
-6%
+15%
Falun
+17%
+5%
Örebro
+5%
+16%
Jönköping
+9%
+14%


Exempel på kommuner som bildat storregion 1997/1998

1970-2000
2000-2015

Mariestad
-4%
+1%
(Tidigare Skaraborg)
Skövde
+13%
+9%
(Tidigare Skaraborg)
Lidköping
+3%
+8%
(Tidigare Skaraborg)
Vänersborg
+12%
+5%
(Tidigare Älvsborg)
Trollhättan
+9%
+8%
(Tidigare Älvsborg)
Ulricehamn
+5%
+5%
(Tidigare Älvsborg)
Hässleholm
+4%
+5%
(Tidigare Kristianstad)
Kristianstad
+15%
+11%
(Tidigare Kristianstad)
Trelleborg
+7%
+13%
(Tidigare Malmöhus)


Slutsats:
Det finns alltså inget som visar att de som bildade storregion 1998 har haft högre ökningstakt på invånare än de kommuner som inte ingått i en storregion, det är snarare tvärtom d.v.s. vi har klarat oss bättre själva.

Regional BruttoNationalProdukt

Den kanske mest använda definitionen av tillväxt är ändå ekonomisk tillväxt eller rättare sagt BNP-tillväxten. Om man bryter ned den på våra län kan man se om de som bildade storregioner ar haft en högre tillväxt än de län som inte gjort det.

Länens RBNP, *1
1993-2000
2000-2014
Tillväxt
Placering
Tillväxt
Placering
Norrbotten
55,1%
13
72,0%
1á
Uppsala
78,0%
1
64,1%
2â
Västerbotten
50,3%
20
58,4%
3â
Jämtland
44,0%
22
57,2%
4á
Halland
44,8%
21
56,6%
5á
Örebro
57,4%
8
53,7%
6á
Östergötland
57,1%
10
51,3%
7á
Sverige
60,0%
5
50,7%
8â
Stockholm
57,1%
9
50,7%
9 -
Västra Götaland
66,1%
2
50,4%
10â
Dalarna
51,2%
19
49,8%
11á
Kronoberg
52,0%
14
49,2%
12á
Gotland
51,7%
18
48,1%
13á
Jönköping
64,4%
3
43,9%
14â
Västernorrland
59,6%
6
43,8%
15â
Värmland
61,7%
4
43,6%
16â
Skåne
59,4%
7
43,4%
17â
Södermanland
56,3%
12
39,8%
18â
Kalmar
56,8%
11
39,5%
19â
Västmanland
51,8%
17
35,4%
20â
Gävleborg
51,9%
15
35,3%
21â
Blekinge
51,8%
16
28,5%
22â


Slutsats
De stora regionerna har inte haft högre tillväxt jämfört med de mindre. Vi kan konstatera att de stora regionerna ligger sämre till än det nationella snittet. Det är alltså andra faktorer än storlek som avgör den regionala BNP-tillväxten.


Infrastruktursatsningar

Jämför vi hur man lyckats få till sig statliga satsningar, vilken kan främja tillväxten, så kan vi se hur Trafikverket planerar att investera i infrastrukturprojekt. För att det ska bli jämförbart så har jag slagit ihop de län som nu planeras ingå i Svealand, Norrland och Östra Götaland.
Först kan vi jämföra de statliga satsningarna på länstransportplanerna.

Länstransportplaner 2014-2025 *2

Investering
mnkr/1000invånare
Svealand
6,6mdr
3,7mnkr
Västra Götaland
6,3mdr
3,8 mnkr
Skåne
4,3mdr
3,3mnkr
Norrland
3mdr
3,4mnkr
Stockholm
8,7mdr
3,9mmkr
Östra Götaland
4,3mdr
3,6mnkr

Sedan kan vi jämföra de nationella satsningarna som Trafikverket gjort i motsvarande regioner. Här har jag jämfört de nettoresurser man lagt in från staten, d.v.s. tagit bort den medfinansiering som finns via bl.a. vägtullar.

Nationell Infrastruktursatsningar 2014-2025 *3

Netto
netto/1000 invånare
Svealand
19mdr
10,8mnkr
Västra Götaland
23mdr
13,9mnkr
Skåne
21mdr
16,1mnkr
Norrland
9mdr
10,2mnkr
Stockholm
15mdr
6,7mnkr
Östra Götaland
43mdr
35mnkr

Slutsats:
Vi kan konstatera att länsplanerna är i stort sett identiska oavsett storregion eller inte. När det gäller de nationella infrastruktursatsningarna kan vi inte heller se att dagens storregion har varit mer framgångsrika att få till sig de statliga infrastrukturmedlen som finns. Tvärtom kan vi se att Östra Götaland(Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar) har lyckats bäst, detta utan att ha bildat storregion.

Så frågan återstår, på vilket sätt ökar tillväxten i Hudiksvall, Gävle, Sandviken om vi bildar region med Oxelösund och Idre? Jag ser framemot att regionivrarna kan visa något bevis som stödjer det påståendet.

Jag kommer återkomma med fler granskningar av de påståenden som regionfanatikerna för fram.

*1 Källa: SCB Regionalräkenskaper
*2 Källa: Trafikverket Länstransportplaner
*3 Källa: Trafikverket Nationell plan för transportsystemet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar