lördag 12 mars 2016

Jour för ambulanspersonal eller inte?

Så kom då beslutet om att införa jour på ambulansen. Det har skrivits mycket om detta i tidningarna de senaste veckorna och förslaget har skapat stora motreaktioner. Det som slog mig tidigt var hur dåligt man har skött detta från ledningen. Man lägger fram ett förslag helt utan att föra dialog med medarbetarna. Vill man arbeta med förändringar inom verksamheterna så är detta ett skolexempel på hur man inte ska göra. Detta om någon borde man lärt sig på sona resor till USA.

När det gäller själva förslaget kan det vara svårt att som politiker ha en tydlig uppfattning om ambulansens ska ha jour eller inte. Men nu har en oenig hälso- och sjukvårdsnämnd ställt sig bakom förändringen, S,C,V,MP drev igenom beslutet mot M,L,KD,SVG vilja. Man hävdar att man ska spara 4,5miljoner på förslaget men när man synar detta så kommer det nog bli ökade kostnader istället. Anledningen till behovet av besparingar är att man tar ut för mycket övertid på ambulansen, men den riktiga anledningen är att man inte har lyckas bemanna ambulansens med tillräcklig med personal utan tvingar den befintliga personalen att arbeta övertid för att kunna upprätthålla verksamheten. Med denna förändring kommer många av medarbetarna säga upp sig, vilket de redan har gjort, så den personal som blir kvar kommer förutom att tvingas arbeta utan lön få arbeta ännu mer övertid.

Så man har både retat upp en hel personalkår, sprider dåligt rykte till andra möjliga blivande medarbetare, fördyrar organisationen och framförallt så riskerar man nu patientsäkerheten för länets invånare. Allt detta lyckas man med under dessa veckor.

Jag trodde ändå att ledningen skulle besinna sig och komma till insikt att förslaget inte var genomförbart och kontraproduktivt, men tyvärr så hade jag fel. I veckan slutförhandlade man detta med facken och man kom inte överens och då väljer man att genomföra det i alla fall.

Vi i oppositionen kommer såklart att följa fortsättningen och göra allt vi kan för att mildra konsekvenserna av detta katastrofala beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar