söndag 17 april 2016

Besvikna majoritetspolitiker i Regionen.

I dagens papperstidning av GD, ja jag läser den fortfarande även om nyheterna är gamla, kan man läsa om besvikna majoritetspolitiker i Region Gävleborg. De är besvikna på debattklimaten i regionfullmäktige och det diskuteras för mycket hälso- och sjukvård.

Det är intressant när företrädare som sitter i fullmäktige går ut i media och beskriver sin besvikelse över den högst politiska församlingen i länet, som de själva sitter i och styr över. De hävdar att vi pratar om fel saker och att det är oschyssta debattmetoder. Jag hoppas att de själva ställer sig frågan vad de gör för att få in ”rätt” frågor och höja debattnivån. Jag har noterat att just det största majoritetspartiet har valt att sätta sina kommunalråd i regionfullmäktige, och det märks att de är just kommunföreträdare och inte regionföreträdare som går upp i talarstolen.

Det nya regionfullmäktige är en sammanslagning av det gamla landstingsfullmäktige och det gamla kommunförbundets fullmäktige(kallades också regionfullmäktige). Det man kan förvänta sig är att vi nu debatterar det som vi gjorde tidigare i dessa två församlingar. Jag satt under förra mandatperioden i båda dessa och ser man på hur denna sammanslagning har blivit så speglar det ganska bra hur det såg ut då. Det gamla regionfullmäktige var två förmiddagar per år och vi hade uppe budget ena gången och bokslut den andra gången, jag har för mig att vi hade uppe en interpellation under alla dessa år som jag var med. Det gamla landstingsfullmäktige hade sammanträden ca 10 heldagar per år och där var det mycket mer debatt och ärenden, flertalet motioner och interpellationer varje gång.

Jag har kollat upp kommande fullmäktige där vi har 23 ärenden och 26 interpellationer. Inga av ärenden som majoriteten nu tar fram till fullmäktige kan härröra från gamla kommunförbundets ansvarsområde, och detta har de själva ansvar för. När det gäller interpellationer är det vi i oppositionen som lyfter dessa aktuella frågor. Av dessa 26 är det 2(7%) som kan kopplas till gamla regionen och med tanke på att tidsmässigt motsvarade gamla regionförbundet 5-10% av den totala fullmäktigetiden så är det rimlig nivå.  14(54%) av interpellationerna är sjukvårdsrelaterade och med tanke på att det är 83% av regionens omsättning som går till sjukvården så är andelen interpellationer som rör detta mindre än vad man kan förvänta sig.

Redan på gamla landstingets tid tyckte majoritetspolitikerna att det var för mycket hälso- sjukvård
(yttrat av dåvarande LSO) så förstår jag att man fortfarande är besviken över det. Eller är det så att man inte vill ta ansvar och diskutera den kanske viktigaste frågan bland väljarna.

Vi moderater kommer fortsätta att lyfta frågor som är viktiga för våra väljare, detta gäller sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, tillväxt och ledarskap. Detta kommer vi göra oavsett om majoritetsföreträdarna tycker det är fel. Det är oroande när majoriteten på detta sätt vill tysta debatten, vart är då vår demokrati på väg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar