tisdag 10 maj 2016

Ambulanskrisen fortsätter

Ambulanshärvan fortsätter och det blir bara värre och värre. Inte nog med att fler av vår personal säger upp sig(nu är det över 40 som sagt upp sig vilket motsvarar 20%) så verkar ledningen ha havererat fullständig. Vi läser så gott som dagligen om nya utspel och intervjuer med ansvariga.

Frågan man ställer sig om den högsta ledningen över huvud taget har kontroll på läget. 

Ena dagen säger den högsta politiska ledningen att jour inom ambulansen inte är en politisk fråga. Trots detta fattar man beslut om besparingar inom ambulansen genom att införa jour på nätterna. Man fortsätter hävda att det inte är en politisk fråga och tillslut kallar regionråden in ambulansledningen och chefsläkaren för att få koll på situationen. Man har då getts försäkran om att patientsäkerheten inte är hotad och man hävdar fortfarande att det inte är en politisk fråga.

Sedan kommer det fram att den aktuella chefsläkaren är konsult och arbetar dubbelt och inte finns på plats i länet trots att hon arbetar 75%. Ambulanschefen förklarar då att chefsläkaren inte finns till för personalen utan för ledningen. Dessutom behöver inte chefsläkaren prata med media och förklara om patientsäkerheten är hotad eller inte.

När det sedan uppdagas att chefsläkaren även arbetar halvtid i Stockholm och de är mycket kritiska till att hon även arbetar 75% i Gävleborg så säger man  upp konsultuppdraget och hon blir anställd i stället. När hon sedan är anställd så börjar hon prata med media och då förklarar hon att hon aldrig har sagt att ambulansvården är patientsäker, hon säger ”det finns alltid ett hot mot patientsäkerheten”

Under tiden har även ledningen gjort diverse uttalanden som gör personalen ännu mer upprörd, oss politiker förvirrade och länsinvånarna mycket oroliga. Samtidigt så säger de ansvariga majoritetspolitikerna ingenting.

Vart är Region Gävleborg på väg? Vad håller den politiska ledningen på med?

Efter krismötet: Beslutet om ambulansjour står fast
Ambulansöverläkaren sitter på flera stolar – är sällan i Gävleborg
Stockholm kritiserar ambulansöverläkarens dubbelarbete – "Viktigt att vara närvarande"
Ambulansöverläkaren: "Det går aldrig att helt garantera patientsäkerheten"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar