tisdag 24 maj 2016

Nu är den moderata Regionbudgeten klar.

Idag offentliggjorde vi moderater vår budget i Region Gävleborg för 2017. Vi har under ett par månader arbetat med att ta fram en heltäckande budget för att visa på alternativ till majoritetens. Den kommer såklart inte gå igenom, om det inte blir flera avhopp från majoriteten, men det är viktigt för demokratin att det alltid finns tydliga alternativ.

Vi väljer att fortsätta på den inslagna vägen att prioritera våra patienter och sjukvården.

Vi prioriterar även detta år att öka förtroendet för Region Gävleborg. Vi kan se att våra medarbetare och patienter känner allt mindre förtroende för regionen och den högsta ledningen gör ingenting för att åtgärda detta utan tvärtom.
Vi ser även att vi måste förbättra tillgängligheten till vården. Efter att kömiljarden tagits bort kan vi nu se att köerna växer. Därför satsar vi på utökade resurser till vårdvalet inom primärvården, vi tillskapar även fler vårdplatser genom att inrätta mellanvårdsplatser på sjukhusen. Dessutom ser vi ett behov av Hospiceplatser för våra palliativa patienter. Vi utökar även resurserna till rehabilitering genom att bl.a. satsa på länsrehab i Sandviken.  Vi satsar även på våra barn och unga genom riktade insatser mot skolhälsovården. Det är inte ett direkt regionuppdrag men vi ser att vi måste ta krafttag mot den ökade psykiska ohälsan bland våra barn och ungdomar och då får inte administrativa gränser vara ett hinder. För våra medarbetare satsar vi på att förbättra arbetsmiljö och delaktighet, till detta fortsätter vi även vår extrasatsning på löner för våra medarbetare inom vården.

Regionen har även ansvar för den regionala tillväxten och där ser vi att det krävs ett bättre samarbete med kommunerna. Regionen kan inte själva skapa tillväxten i våra kommuner utan det måste ske där tillsammans med kommuner och företagen. Vi kommer därför inrätta ett regionalt företagarråd där vi ska lyssna på våra företagare vad vi tillsammans kan göra för att underlätta företagande i kommunerna.

Rent ekonomiskt kan vi konstatera:


 • Vi lägger 55mnkr mer på vårdvalet
 • Vi lägger 50mnkr mer på den övriga hälso- och sjukvården, bl.a. vårdplatser, länsrehab, skolhälsovården
 • Vi satsar 15mnkr på extra lönesatsning, till skillnad från majoriteten är detta utöver vanlig lönerevision.
 • Vi vill satsa på fler folkhögskoleplatser i Gävle
 • Vi minskar kostnader för hyrläkare
 • Vi lägger även ett sparkrav på den centrala administationen, utöver detta tar vi bort 10mnkr som majoriten använder till målbildsdagar, Stockholmskontor och övrigt eventkonto. 

När det gäller investeringsplanen så har vi, som tidigare, en mer långsiktig fyraårig plan

 • 400 fler parkeringsplatser på Gävle sjukhus 
 • Hospice
 • Nytt onkologiskt centrum
 • Samlar barnsjukvården i ett Barnens hus i Gävle och ett i Hudiksvall
 • Renoverar gamla vårdavdelningar och gör om dem till enkelrum
 • Renovering Forsa Folkhögskola
 • Planerar in renovering av operationslokaler Sandvikens sjukhus
 • Utökar antal vårdplatser på Länsrehab i Sandviken


Det Regionen är störst behov av är ett nytt ledarskap men det är inget som en budget kan åtgärda utan det kräver en ny politisk ledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar