onsdag 18 maj 2016

Verkligheten har kommit ifatt Regionledningen

Igår presenterade den rödgröna regionmajoriteten sin budget för de kommande åren. Det som var slående, när man läser referat från pressträffen, var att man nu helt plötsligt har insett det som vi i oppositionen har sett i flera år. Kostnadsökningstakten är högre än intäktsökningarna. Man har tidigare räddats av engångsintäkter så som förändringa skatteutjämning och återbetalning av AFA varje år, men detta är nu slut.

Man kan inte bygga en ansvarsfull politik på dessa engångseffekter och slå sig för bröstet med vad duktig man är utan verkligheten kommer förr eller senare ikapp dem.

Vad som är intressant är att man redan har fattat beslut om besparingar motsvarande 160mnkr där de redan i år ska ge en besparingseffekt på 100mnkr. Har man tänkt genomföra dessa förslag på samma sätt och med samma konsekvenser som jouren inom ambulansen har man stora problem, vi vet redan nu att jourförslaget kommer kosta flera 10-tals miljoner istället för en besparing på 4,5mnkr. Vi frågade på styrelsen igår om hur det gick med dessa åtgärder och vi fick svaret att man håller på och jobbar på det. Detta visar att man inte har kontroll på kostnadsläget och man har inte förmåga att genomföra fattade beslut.

Detta sammanslaget, skenande kostnader och en handlingsförlamad ledning, gör att läget är mycket allvarligt och bekymmersamt. Och denna gång kommer inte någon annan till Regionens undsättning.

Vi i oppositionen kommer presentera våra alternativa budgetförslag på tisdag nästa vecka. Men det som regionen mest skulle ha nytta av är en ny politisk ledning i regionen, en som ser verkligheten som den är och som har en politik för framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar