tisdag 24 maj 2016

Försämras tillgängligheten till ambulanser i Gävleborg

Idag får vi då höra på radion det vi befarat. Man kommer att ställa ambulanser p.g.a. personalbristen inom ambulanssjukvården. Självklart medger inte regionen att det beror på att över 40(av 200) medarbetaera har sagt upp sig utan att det finns en överkapacitet under sommaren.

Vi har ända sedan förslaget om att införa jour presenterades befarat att det kommer påverka patientsäkerheten och tillgängligheten på ambulanser. Detta har det skrivits mycket om i media och det är vida känt i landet att Gävleborgs ambulanssjukvård är i kris. Istället för att erkänna problemet och göra rätt insatser har man gång på gång gjort helt fel saker och förvärrat situationen, nya ambulanschefen gjorde sig osams med hela yrkerskåren vid första mediaintervjun. Man har hänvisat till konsultambulansöverläkare, som haft dubbla eller trippla uppdrag och inte funnits på plats. Man har gång på gång förnekat antalet som slutat men siffran har växt hela tiden. Man har först hävdat att det inte är en politisk fråga och sedan fattat politiska beslut och icke beslut om att inte riva upp beslutet.

När man nu väljer att ställa ambulanser(4 av 5 dagbilar i Hälsingland, 1 av 3 nattambulanser i Ljusdal  2 nattambulanser i Gästrikland) med motivering att det finns en överkapacitet så känner jag att man har mycket att bevisa. Om det nu är så hur kommer det sig att man inte sett detta tidigare, är det bara en slump att man kommer på detta när 20% av medarbetarna sagt upp sig? Om man gör denna förändring så efterfrågar jag en riskanalys av konsekvenserna och hur det påverkar tillgängligheten. För det värsta som kan hända är att en patient i behov av akuta insatser inte får hjälp.

Imorgon har vi regionstyrelsen och jag förväntar mig att man kommer att redovisa bra underlag för detta beslut.

Jag är mycket orolig över den verklighetsfrånvända inställning den politiska ledningen har i regionen. När våra medarbare säger att det finns problem kan man inte ignorera dem. Man ska istället ta det på största allvar och lyssna in deras oro försöka hitta lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar