söndag 23 oktober 2016

Dags att granska ledningens påståenden.

När man läser artiklar om regionen och lyssnar till ledning och medarbetare får man olika berättelser som inte stämmer överens med varandra. Jag förstår att man kanske inte uppfattar allt på samma sätt men det känns som det finns någonting annat som gör att verklighetsbeskrivningen skiljer sig så mycket. Oftast är det ingen som verkligen kontrollerar att det som påstås verkligen stämmer men ibland händer det att media gör ett nedslag och verkligen granskar.

Ett tydligt exempel på när ledningen blir påkommen är när man påstår att väntetider till cancervården har blivit kortare tack vare alla besöken till Kaiser Permanente. När media granskar detta så framkommer det att alla andra är överens om att detta beror på standardiserade vårdförloppen som införts i hela landet och inget annat. Inte ens när man blir påkommen så slutar man att framhäva detta utan fortsätter att försöka sätta bilden av att USA-resorna har gjort detta.

För ett par veckor sedan fick vi veta att i stort sett all personal sagt upp sig på Hofors HC. När vi konfronterar ledningen med detta på regionstyrelsen förnekar man det och hävdar att det inte stämmer utan det är endast några få som slutat. Man har även påstått att man kontaktat privata vårdgivare men när vi pressar på och frågar vilka då och när så kommer det fram att det var många år sedan och inte alla som är aktiva idag.

Det har framförts kritik, både från personal, patienter och politiker, att städningen på våra sjukhus är bristfällig. I detta bör vi kunna vara överens, men inte. Ansvarigt regionråd går då ut på debattsidan i tidningarna och hävdar att så inte är fallet och patienterna inte utsätts för några risker och dessutom är våra sjukhus troligen de bäst städade i landet.

Detta är tre exempel på hur man inte vill se problemen som andra uppfattar dem och man fortsätter att framhålla sin världsbild och skönmålning trots att man blivit avslöjad. Jag trodde att det skulle bli slut på detta när försöket med NordKorea TV avslutades, men så verkar det inte ha blivit.

Vill man, och jag hoppas att man verkligen vill det, återfå förtroende för Regionen och den ledningen så är dagens sätt att agera inte rätt strategi. Det riskerar att vara kontraproduktivt och försämra förtroendet istället. För det första så ska man se och beskriva verkligheten som människor uppfattar den, sedan kan man komplettera med andra perspektiv men inte påstå att människors upplevelser är felaktiga. När man hittar brister ska man inte förneka dem utan lyfta fram dem till ljuset och visa på hur man tänker åtgärda dem, detta bör göras innan media granskar och avslöjar något som hänt.

Eller så kan de faktiskt fundera på vad deras egna värdegrund, som tjänstemännen tagit fram, innebär och om man verkligen lever upp till dem.

respekt och ödmjukhet - öppenhet och ärlighet - professionalism och ansvar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar